Документ № 1540 від 15.04.2019 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

15.04.2019 №1540
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2018 №999 «Про затвердження комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки»

З метою створення умов для реалізації комплексу заходів щодо організації цікавого та змістовного дозвілля дітей та молоді, для всебічної підтримки формування й розвитку громадянської активності та соціального становлення молоді, збереження традиційних сімейних цінностей, враховуючи Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», рішення обласної ради від 25.12.2015 року №18 «Про обласну програму підтримки молоді на 2016-2020 роки», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними депутатськими комісіями, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 23.01.2018 №999 «Про затвердження комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки» наступні зміни:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт Програми, згідно з додатком 1.

1.2. В розділі 4 Програми

- таблицю 1 «Завдання, заходи та терміни виконання комплексної програми підтримки, сім’ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки» викласти в новій редакції, згідно з додатком 2;

- в таблиці 2 «Очікувані результати виконання комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки» рядок 4 викласти в такій редакції:

4. Урочисті проводи (перевезення до збірного пункту) молоді м.Вараш, яка призвана на службу Кількість запланованих перевезень Захід

51

17

20

14

- таблицю 3 «Ресурсне забезпечення комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки», викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

1.3. В розділі 5 Програми

- таблицю 4 «Напрями діяльності та заходи комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки» викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних обов’язків та постійну комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики.

   

Міський голова                                                           С. АнощенкоВкладення: