Документ від 03.01.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.03.2020


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
03.01.2020
 
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ»

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ» зі змінами внесеними рішенням від 28.04.2016 №247 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ» (далі - Порядок).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економіки виконавчого комітету Вараської міської ради

3. Цілі прийняття акта

- визначення методики розрахунку внесків замовників будівництва за одержаннявихідних даних на проектування будівельних робіт;

- уповноваження   структурних   підрозділів   міської   ради   щодо   контролю   засвоєчасністю і повнотою надходжень та укладення договорів про пайову участьзамовників будівництва в соціально-економічному розвитку міста;

- сприяння швидким темпам розвитку інженерно-транспортної інфраструктуриміста;

- забезпечення благоустрою міста на належному рівні;

- залучення інвесторів в економіку міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Листопад 2019 року – Грудень 2019 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження.

Обробка та аналіз інформації по деклараціям на початок виконання будівельних робіт, аналіз діючого законодавства у сфері містобудування, аналіз кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акту зумовлено необхідністю виявлення невідповідності діючому законодавству України, а саме Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету» та Положення про управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

8. Кількісні та якісні показники результативності.

Встановлення прозорого та чіткого врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі – визначені організаційні відносини, пов’язані зі сплатою пайових внесків замовниками будівництва; чітко врегульовані права та обов’язки сторін у рамках договорів про пайову участь забудовника у розвитку інфраструктури міста.

Оновлення інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури міста - відсутність достатніх обсягів надходжень коштів від сплати пайових внесків не дозволяє створювати нові та оновлювати існуючі об’єкти інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення.

Зауваження до регуляторного акта:

При проведенні періодичного відстеження результативності регуляторного акта виявлено ряд суттєвих невідповідностей, а саме:

1. Діючий Порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ (далі - Порядок) розроблений в тому числі відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Враховуючи прийняття 20.09.2019 року Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (далі - Закон), яким, серед іншого передбачається скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Зокрема, нормами пункту 3 пункту 13 розділу І Закону, які набрали чинності 1 січня 2020 року, передбачено виключення статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в тому числі частину 1 цієї статті щодо встановлення органами місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Натомість, відповідно до частини 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту у розмірі та в порядку, встановленими положеннями зазначеної частини розділу ІІ Закону.

2. В п.2 діючого Порядку зазначено, що залучення  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Кузнецовськ здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва  до цільового фонду соціального-економічного розвитку міста Кузнецовськ. Проте в новоприйнятому Законі встановлено, що протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (далі - пайова участь).

На сьогодні відповідно до Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» місто Кузнецовськ перейменовано в місто Вараш.

Разом з тим, відповідно до рішенням Вараської міської ради від 06.04.2017 №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету» Кузнецовська міська рада та виконавчий комітет Кузнецовської міської ради перейменовано у Вараську міську раду та відповідно у виконавчий комітет Вараської міської ради.

Окрім того, рішенням двадцять дев'ятої сесії Вараської міської ради від 26.10.2018 №1201 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення» до територіальної громади міста Вараш приєднано територіальну громаду села Заболоття, у зв’язку з чим утворено Вараську міську об’єднану територіальну громаду.

3. Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури, визначений діючим Порядком, потребує приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме в частині зміни назви територіальної одиниці на яку поширюється сфера дії Порядку

4. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов, згідно з діючим Порядком, покладається:

- за укладенням Договору - на відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

- за проведення розрахунку величини пайової участі - на відділ комунальної власності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

- за виконанням фінансових зобов’язань – на фінансове управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради;

- за збереженням Договорів про пайову участь – на відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

На сьогоднішній день в структурі виконавчого комітету Вараської міської ради вищезазначені відділи відсутні.

5. Відповідно до Положення про управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, що затверджено рішенням Вараської міської ради від 29.11.2019 №1613 «Про внесення змін до установчих документів управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради та затвердження Положення в новій редакції» Повноваження з підготовки проектів договорів про пайову участь в розвитку інфраструктури Вараської міської об’єднаної територіальної громади, здійснення розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури Вараської міської об’єднаної територіальної громади покладено на управління містобудування, архітектури та капітального будівництва.

6. На сьогоднішній день, відповідно до Порядку діє наступний розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста встановлюється для об’єктів будівництва:

- виробничого призначення промислових підприємств – 10%;

- призначення яких є фінансові і страхові компанії, нотаріальні контори, агенства нерухомості та інші адміністративні приміщення – 10%;

- призначення яких є кафе, ресторани та інші об’єкти торгівлі – 10%;

- призначення яких є готелі, мотелі, перукарні, ательє, лазні, сауни, хімчистки – 10%;

- призначення яких є індивідуальні житлові будинки більше 300 кв.м. загальної площі – 2 %;

- багатоповерхові житлові будинки – 2 % ;

- будівлі АЗС всіх типів - 10 %

- індивідуальні гаражі - 0.5%

- що не ввійшли до зазначеного переліку – 5%.

При цьому, новоприйнятим Законом встановлено, що протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (далі - пайова участь) у такому розмірі та порядку:

1) розмір пайової участі становить (якщо менший розмір не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування, чинним на день набрання чинності цим Законом):

для нежитлових будівель та споруд - 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

для житлових будинків - 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

Відповідно до частини 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» новоприйнятого Закону договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

7. Враховуючи численні зміни в діючому законодавстві України рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ» зі змінами внесеними рішенням від 28.04.2016 №247 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ», потребує приведення у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

8. З огляду на зазначене, даний регуляторний акт - Рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ» зі змінами внесеними рішенням від 28.04.2016 №247 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ» не відповідає вимогам чинного законодавства та потребує скасування, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики встановлених чинним законодавством, а саме, забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

Експертизу відповідності принципам державної регуляторної політики підготував

головний спеціаліст відділу економіки                                             Інна ЧЕРЕВАЧ

Міський голова                                                                               Сергій АНОЩЕНКОВкладення: