Документ № 60 від 25.12.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(друга сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2015 №60
 
Про внесення змін в додаток 7 до рішення міської ради від 30.12.2005 № 549 «Про затвердження цільових програм розвитку м.Кузнецовськ»

З метою забезпечення міста якісною питною водою, забезпечення очищення каналізаційних стоків, надійної роботи магістральних каналізаційних мереж, на виконання Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести в додаток 7 до рішення міської ради від 30.12.2005 №549 «Про затвердження цільових програм розвитку м. Кузнецовськ» наступні зміни, а саме: Міську програму «Питна вода міста Кузнецовськ» на 2006-2020 роки доповнити Напрямками діяльності та заходами на 2016 рік, згідно з додатком.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покластина заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

               Міський голова                                              С.Анощенко

 

                                                                                                                                                                        Додаток

                                                                                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                                                                             25 грудня 2015 року № 60

                                                                                              

Напрямки діяльності та заходи на 2016 рік

Міської програми «Питна вода міста Кузнецовськ» на 2006-2020 роки  

 

 

№ з/п

Назва

напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік

заходів програми

Строк виконан-ня програми, роки

 

Вико -навці

 

Джерела фінансу -вання

Орієнтовні обсяги фінансуван - ня,

тис.грн.

 

Очікувані результати

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Технічне переоснащення

НС-II

Придбання насосів

1Д 500-63а потужністю електродвигунів 110 кВт.

2016

КМКП

Міський бюджет

148,500

Забезпечення надійного водопостачання

2

Технічне переоснащення КНС-1

Придбання насосів 2СМ 250-200-400/4 потужністю електродвигунів 160 кВт.

297,830

Забезпечення надійного очищення   каналізаційних стоків

3

Придбання решіток механічних грабельна рейкового типу РГР (канал1150х1650) прозор 16мм

415,800

4

Технічне переоснащення

магістральних каналізаційних мереж

Придбання засувок

30ч6бр ДУ-500, 30ч6бр ДУ-400, Ру-10

108,000

Забезпечення надійної роботи магістральних каналізаційних мереж

  Всього       970,130  

Секретар міської ради                                                     І.Шумра