Документ № 669 від 28.12.2012 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Р І Ш Е Н Н Я

28.12.2012 №669
 
Про програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 4, 35 Закону України «Про охорону праці» та з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, попередження виробничого травматизму в установах і організаціях, на підприємствах усіх форм власності і господарювання міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища міста Кузнецовськ на 2012-2016 роки (додається).

2. Виконавцям забезпечити   виконання    заходів,   передбачених Програмою, та щороку до 05 липня та 05 січня інформувати управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого   комітету Кузнецовської міської ради подавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми облдержадміністрації щороку до 15 січня.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Секретар міської ради                                             І.КуцВкладення: