Документ № 226-р від 29.07.2015 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно розпорядження міського голови від 30.10.2019 №324-р втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

29.07.2015 №226-р
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.06.2012 №110-р „Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету”

У зв’язку із застосуванням у виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради електронного управлінського комплексу „УкрДок”, керуючись ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

         1. Внести до розпорядження міського голови від 14.06.2012 №110-р „Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету” такі зміни:

         1.1. Розділ „Загальні вимоги до створення документів” доповнити пунктом 15.2 наступного змісту: „Для внутрішнього службового листування, погодження проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови застосовується електронний управлінський комплекс „УкрДок”(далі СЕД „ПриватДок”)”.

1.2. Розділ „Візи та гриф погодження” доповнити пунктом 56.1 наступного змісту: „Візування проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови здійснюються за допомогою СЕД „ПриватДок”. Посадові особи, які погоджують проекти розпорядчих документів зобов’язані переглядати папку з відповідними документами у СЕД „ПриватДок” кожну третю годину робочого часу.”

         1.3. Розділ „Службові листи” доповнити пунктом 119.1 наступного змісту: „Службові листи, які направляються в межах Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету передаються та візуються за допомогою СЕД „ПриватДок”.

         2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету О.Антипець.

В.о. міського голови                                                             І. Куц