Документ № 259 від 15.06.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(Восьма сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

15.06.2016 №259
 
Про внесення змін до бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, Кузнецовська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №69 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2016 рік» зі змінами від 13.01.2016 №139, від 19.04.2016 №229, а саме:

1.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 46,44 тис.грн (додаток 1) за рахунок інших субвенцій на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 2 751,31021 тис.грн  (додатки 2, 3) за рахунок:

інших субвенцій  на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко на суму 46,44 тис.грн;

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 664,24831 тис.грн;

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 3,5979 тис.грн;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 2 037,024 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму 742,0674 тис.грн  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 742,0674 тис.грн.

4. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2016 рік (додатки 2, 3) в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету, в тому числі бюджету розвитку.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік (додаток 4), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 16 336,23679 тис.грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 30 384,8644 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 29 071,2064 тис.грн та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2015 року в сумі 1 313,658 тис.грн.

6. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на суму   848,76 тис.грн та затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 1 317,84 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2016 рік (додаток 6).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 313 842,590 тис.грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 297 506,35321 тис.грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: