Документ № 286 від 30.08.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

02.09.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(Дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

30.08.2016 №286
 
Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2016 №217 «Про затвердження в новій редакції Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік»

Враховуючи рішення виконавчого комітету №152 від 05.08.2016 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.06.2014 №116 «Про встановлення тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом, керуючись статтею 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти  та державні соціальні послуги»,відповідно  до пункту  22 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  за погодженням з постійними комісіями з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту та з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політикиКузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2016 № 217 «Про затвердження в новій редакції Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік» із змінами від 19.04.2016 №226, а саме:

- в  п.9 та 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «1 530 158,00 грн.» замінити на цифри та слова «1 629 308,00 грн.»;

- в розділі 3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми таблицю «Ресурсне забезпечення Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік» викласти в такій редакції :

                                                                               

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн.)

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1 2 3 4 5 6
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі 219,552 702,712 182,712 524,332 1629,308

бюджет м. Кузнецовськ

219,552 702,712 182,712 524,332 1629,308

інші бюджетні кошти (розшифрувати)

По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень

кошти небюджетних джерел

По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень

- в розділі 4. Перелік завдань і заходів та очікувані результати її виконання   в заході №15 таблиці «Завдання, заходи та строки виконання Програми» в стовпчику №5 цифри та слова «436 260,00 грн.» замінити на цифри та слова «535 410,00 грн.», цифри та слова «33,00 грн.» замінити на цифри та слова «40,50 грн.»;

- в розділі 5.Напрямки діяльності та заходи Програми соціальної допомоги в місті  Кузнецовськ  на  2016  рік  в  заході  №15  в  стовпчику  №7   цифри

«436 260,00» замінити на цифри «535 410,00», цифри та слова «33,00 грн.» замінити на цифри та слова «40,50 грн.», в рядку «Всього» в стовпчику №7 цифри «1 530 158,00»  замінити на цифри «1 629 308,00».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. Зубрецьку, постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту та комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

 Міський голова                                                          С. Анощенко

                                         Вкладення: