Документ № 299 від 30.08.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

пункт 2 цього рішення згідно рішення міської ради від 28.10.2016 №388 втратив чинність

Публікація документу

02.09.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(Дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

30.08.2016 №299
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 06.04.2016 №217 «Про затвердження в новій редакції Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік»

З метою здійснення матеріальної підтримки мешканців міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування, керуючись статтею 19 ЗаконуУкраїни «Про державні соціальні стандарти  та державні соціальні гарантії», відповідно  допункту  22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 34 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту і з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести в додаток 1до рішення міської ради від 06.04.2016 №217 «Про затвердження в новій редакції Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік» наступні зміни:

1.1. В Паспорті Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік в п.9 та п.9.1 цифри та слова «1 629 308,00 грн.» замінити на цифри та слова «2 229 308,00 грн».

1.2. Розділ 2. Визначення мети Програми доповнити абзацом, а саме: «При виконанні Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік передбачено надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування»;

1.3. В розділі 3. Обґрунтування   шляхів   і   засобів   розв'язання   проблеми, строки виконання Програми внести такі зміни:

- абзац 3 доповнити змістом: «та адресна матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування відповідно до Порядку про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування;

- таблицю «Ресурсне забезпечення програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік» викласти в такій редакції:                                                                               

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн.)

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1 2 3 4 5 6
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі 219,552 702,712 382,712 924,332 2 229,308

бюджет м. Кузнецовськ

219,552 702,712 382,712 924,332 2 229,308

інші бюджетні кошти (розшифрувати)

По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень
кошти небюджетних джерел По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень

- таблицю «Завдання, заходи та строки виконання Програми» доповнити таким рядком:

1 2 3 4 5
16
Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування Протягом року Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

600,0

-   таблицю «Очікувані заходи виконання Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік» доповнити таким рядком:

1 2 3 4 5
16 Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування Мешканці міста Кузнецовськ, які отримали матеріальнудопомогу на дороговартісне лікування Кількіст мешканців  120

1.4. В розділі 5. Напрямки діяльності та заходи програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік внести зміни, а саме:

- таблицю доповнити таким рядком:

1 2 3 4 5 6 7 8
16 Матеріальна підтримка мешканців міста, які потребують дороговартісного лікування Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування Вересень-грудень Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет

м. Кузнецовськ

600,0 Покращення матеріального становища мешканців міста, які потребують дороговартісного лікування

-         в таблиці в рядку «Всього» цифри «1 629 308,00» замінити на цифри «2 229 308,00».

2. Затвердити Порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Кузнецовськ, які потребують дороговартісного лікування згідно із додатком.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на  2016 рік.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики і з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту.    

        

Міський голова                                          С. Анощенко    Вкладення: