Документ № 190 від 01.04.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(п’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

01.04.2016 №190
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №65 «Про затвердження міської комплексної програми «Здоров’я» на 2016 рік»

З метою підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, розглянувши листи ДЗ «СМСЧ – №3 МОЗ України» від 20.01.2016 №91, від 25.01.2016 №107 та від 15.02.2016 №238, враховуючи протокольні доручення постійних депутатських комісій з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту від 04.01.2016, 08.02.2016 та з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку від 29.12.2015, протокольні доручення робочої наради при міському голові від 15.02.2016, службову записку відділу економіки від 27.01.2016 №вх.56/02-3.31, рішення Рівненської обласної ради від 14.05.2010 №1594 «Про обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», на підставі п.22  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 25.12.2015 №65 «Про затвердження міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2016 рік» наступні зміни :
1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «19 904,4 тис.грн.» замінити на цифри та слова «20 675,3тис.грн.».
1.2. В підпрограмі «Фенілкетонурія» внести такі зміни:
- абзац 3 розділу І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма замінити таким змістом: «Для вирішення цієї проблеми необхідно забезпечити хворих спеціальним лікувальним харчуванням»;
- в таблиці «Завдання, заходи та строки виконання Програми» в рядку «Забезпечення хворих спеціальним лікувальним харчування» цифри «109,0» замінити на цифри «209,0».
1.3. В розділі V.«Напрями діяльності та заходи міської комплексної  програми «Здоров’я» на 2016 рік» в таблиці в рядку 2 «Забезпечення хворих спеціальним лікувальним харчуванням» цифри «109,0» замінити на цифри «209,0».
1.4. В підпрограмі «Міська програма боротьби з онкологічними захворюваннями» внести такі зміни:
- в таблиці «Завдання, заходи та строки виконання Програми» в рядку «Проводити лікування хворих онкопатологією» цифри «323,0» замінити цифрами «875,0».
1.5. В розділі V.«Напрями діяльності та заходи міської комплексної  програми «Здоров’я» на 2016 рік» в таблиці в рядку 3 «Проводити лікування хворих онкопатологією» цифри «323,0» замінити на цифри «875,0».
1.6. В підпрограмі «Міська програма лікування хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок» внести такі зміни:
- абзац 2 розділу І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма замінити таким змістом: «Коли ниркова недостатність не піддається консервативній терапії та переходить у термінальну стадію (виникають симптоми уремічної інтоксикації) починають проводити гемодіаліз - процедура для механічного усунення продуктів обміну речовин при ХНН. На обліку ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» перебуває 6 хворих, які отримують гемодіаліз. Для  підримання життєвих показників, хворі, які отримують гемодіаліз, гостро потребують прийому необхідних медикаментів»;
- абзац 2 розділу ІІІ.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми замінити таким змістом: «Для  підримання життєвих показників, проводити забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними медикаментами»;
- в таблиці «Завдання, заходи та строки виконання Програми» рядок «Забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними лікарськими засобами супутньої терапії (препаратами еритропоетину)» замінити на рядок «Забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними медикаментами», цифри «262,1» замінити на цифри «336,0».
1.7. В розділі V.«Напрями діяльності та заходи міської комплексної  програми «Здоров’я» на 2016 рік» в таблиці рядок «Забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними лікарськими засобами супутньої терапії (препаратами еритропоетину)» замінити на рядок «Забезпечення хворих, які отримують гемодіаліз, життєво необхідними медикаментами», цифри «262,1» замінити на цифри «336,0».
1.8. Міську комплексну  програму  «Здоров’я» на 2016 рік доповнити підпрограмою «Міська програма щодо проведення медичних оглядів осіб на стан наркотичного та  алкогольного сп’яніння» згідно із додатком.
1.9. В розділі V. «Напрями діяльності та заходи міської комплексної  програми  «Здоров’я» на 2016 рік» таблицю  доповнити таким рядком:

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Міська програма щодо проведення медичних оглядів осіб на стан наркотичного та алкогольного сп’яніння Придбання тест-систем для визначення наркотичних препаратів та професійного апарата алкотестера 2016 ДЗ «СМСЧ – №3 МОЗ України» Бюджет м.Кузнецовськ 45,0 Уникнення негативних наслідків від подій, причиною яких є діяльність в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

1.10. В розділі V. «Напрями діяльності та заходиміської комплексної програми «Здоров’я»на 2016 рік»в рядку «Всього» таблиці цифри «19 904,4» замінити на цифри «20 675,3».

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку, постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики і з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту.    

Міський голова                                       С.Анощенко

 Вкладення: