Документ № 383 від 28.10.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.11.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Одинадцята сесія

РІШЕННЯ

28.10.2016 №383
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №289 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки»

 З метою запобігання забруднення навколишнього  природного  середовища, підвищенню рівня очищення стічних вод на міських очисних спорудах та збереження зелених зон міста,  відповідно до Постанови КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести в додаток до рішення міської  ради  від 29.12.2011 №289 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних  заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» (далі – Програма),  наступні  зміни:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт програми, згідно з додатком 1.

1.2. В розділі 3 Програми, в плановому обсягу фінансування  цифри та слова «2171,19 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2333,19 тис. грн.»

1.3. В розділі 4 таблицю 2 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.

1.4. В розділі 5 таблицю 1  викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

1.5. Викласти в новій редакції Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми, а саме:

Координацію виконання Програми здійснює відповідний підрозділ виконавчого комітету міської ради, за погодженням з постійною комісією  з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів які виділяються з місцевого бюджету здійснює головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кузнецовської  міської ради, постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Виконавець заходів Програми надає дані про хід їх виконання у відповідний підрозділ виконавчого комітету міської ради, який  готує інформацію та передає її у відділ економіки виконавчого комітету з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.  Рішення Кузнецовської міської ради від 13.01.2016 року № 137 «Про внесення змін до рішення міської ради  від 29.12.2011 № 289  «Про затвердження   міської   програми   «Програма  реалізації  природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» вважати таким, що втратило чинність.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

4. Відповідному підрозділові виконавчого комітету Кузнецовської міської ради щорічно, в березні місяці, інформувати міську раду про хід реалізації заходів Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу службових обов’язків  та  постійну комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: