Документ № 1829 від 23.01.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(сорок дев’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2015 №1829
 
Про затвердження міської програми «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»

З метою   поліпшення ролі жінки у суспільстві, забезпечення сприятливих умов для розкриття їх інтелектуальних і творчих здібностей, формування демократичного світогляду громадян, забезпечення жінкам рівних з чоловіками можливостей, відповідно до   постанови Кабінету Міністрі України від 26 вересня 2013 року№717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» , керуючись Законом України п. 22 ч. 1 ст. 26, ч.2 ст.42, п. 1, ч.3 ст.50 «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську програму «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» (далі Програма), що додається.

2. Відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Кузнецовської міської ради щороку в лютому інформувати міську раду про хід реалізації заходів Програми.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

4. Рішення міської ради від 28.12.2012 року №671 «Про затвердження міської програми «Підтримки жінок та впровадження гендерної рівності в м. Кузнецовськ на 2013-2015 роки» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та комісію з питань інформаційної політики, сім’ї, молоді, спорту та туризму.

Секретар міської ради                                                              І. КуцВкладення: