Документ № 1832 від 23.01.2015 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(сорок дев’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2015 №1832
 
Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Кузнецовськ на 2015-2016 роки

З метою створення умов для реалізації в місті Кузнецовськ державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, задоволення потреб у поліпшенні здоров’я, фізичному та духовному розвитку, відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 ”Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада.

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську програму розвитку фізичної культури і спорту у місті Кузнецовськ на 2015-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Комітету з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кузнецовської міської ради в грудні 2015, 2016 років інформувати міську раду про хід реалізації заходів Програми.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачає фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та комісію з питань інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Секретар міської ради                                                       І.КуцВкладення: