Документ № 1776 від 30.12.2014 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(сорок восьма сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

30.12.2014 №1776
 
Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 № 121 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Кузнецовськ”

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012    № 495 „Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, Законом України „Про рекламу”, Законом України „Про дозвільну систему і сфері господарської діяльності” та на підставі ст.25, ч. 2 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” із змінами від 09.09.2009 № 968, Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Внести до Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Кузнецовськ, затверджених рішенням Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 № 121 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”, такі зміни:

         1.1. Розділ I:

1.1.1. Абзац 10 – виключити;

1.1.2. Абзац 11 викласти в новій редакції:

„вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належить такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім , випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою”.

         1.2. Розділ II :

1.2.1. У пункті 2.13 виключити перший абзац;

1.2.2. У четвертому абзаці слова „ АПЗ ” замінити словами „...діючих будівельних норм та правил...”.

1.2.3. Пункт 2.16 доповнити третім абзацом такого змісту:

„погіршення загального естетичного вигляду місця розміщення об’єкта зовнішньої реклами” .

         1.3. Розділ III:

1.3.1. Доповнити пунктом 3.3 такого змісту:

         „3.3. Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів”.

         1.4. Розділ IV:

1.4.1. Пункт 4.4 доповнити   новим абзацом такого змісту:

„забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь – які документи для розміщення вивіски чи таблички, не передбачені законодавством”.

         1.5. Розділ IX:

1.5.1. Доповнити пунктом 9.7. такого змісту:

„демонтаж вивісок чи табличок , розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі :

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

Розміщення вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені”.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю.Кравця .

Секретар міської ради                                                 І.Куц