Документ від 15.03.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

15.03.2017


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА
15.03.2017
 
Доповнення до плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів , прийнятих Кухнецовською міською радою та її виконавчим комітетом
        "ЗАТВЕРДЖУЮ"    
        Міський голова     
        ___________С.Анощенко    
        15 березня 2017 року    
Доповнення до плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Кузнецовською міською радою та її виконавчим комітетом   
 
 
 
               
№з/п Дата, № та вид регуляторного акта Назва регуляторного акта Вид відстеження Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження Термін виконання заходів Вид даних, які використо- вуються для відстеження  
 
1 Рішення Кузнецовської міської ради від 06.03.2017 №573 Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об"єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш Повторне Періодичне Відділ містобудування та архітектури Травень 2018р. Травень 2021р. Статистичні дані  
  Начальник відділу економіки                                          Р.Ляскун

 

 

 

 Вкладення: