Документ № 631 від 06.04.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.04.2017


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Шістнадцята сесія

РІШЕННЯ

06.04.2017 №631
 
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік

На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06.04.2017 №213 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»,  керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколушістнадцятої сесії Кузнецовської міської ради сьомого скликання від 06.04.2017, Кузнецовська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 506,8 тис. грн (додаток 1) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету  на 2017 рік на суму 18 829,638 тис.грн (додаток  3) за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 506,8 тис.грн;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету 18 322,838 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 27 115,72 тис.грн (додаток  3), в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 27 105,72 тис.грн (додатки 3, 5),  за рахунок:

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на суму 10,0 тис.грн, в тому числі міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 10,0 тис.грн;

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 27 105,72 тис.грн.

4. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік  (додаток 3)  в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2017 рік (додаток  2), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 5 518,867 тис.грн  та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 56 889,011 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 50 947,425 тис.грн, залишки коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2016 року, в сумі 10,0 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн.

6. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2017 рік (додаток 4) в сумі 1 166,71 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних)  програм, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік (додаток 6).

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік  в сумі 403 603,080 тис. грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік в сумі 398 084,213 тис.грн.

11. Абзац 2 пункту 16 рішення Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік» викласти в новій редакції, а саме: «Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету».

12. Затвердити розпорядження міського голови від 27.12.2016 року  №386-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Кузнецовськ на 2016 рік» в частині міжбюджетних трансфертів.

13. Додатки 1-6до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                 С.Анощенко

 

 

 

 Вкладення: