Документ № 226 від 19.04.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(Шоста сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

19.04.2016 №226
 
Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2016 № 217 «Про затвердження в новій редакції Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік»

Розглянувши лист заступника голови Рівненської облдержадміністрації О. Савчука від 08.04.2016 року №вих-2207/0/01-32/16, керуючись статтею 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні послуги», відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту, Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

     1. Внести зміни в додаток № 1 до рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2016 № 217 «Про затвердження в новій редакції Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік», а саме:

     1.1. В пункті 9 та 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «1 515 358,00 грн.» замінити на цифри та слова «1 530 158,00 грн.».

     1.2. В розділі 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми в абзаці 9 цифри та слова «1 515, 358 тис. грн.» замінити на цифри та слова «1 530, 158 тис. грн.», в таблиці «Ресурсне забезпечення Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовьк на 2016 рік» в стовпчику 2 цифри та слова «204,752 тис. грн.» замінити на цифри та слова «219,552 тис. грн.»; в стовпчику 6 цифри та слова «1515,358 тис. грн.» замінити на цифри та слова « 1530,158 тис. грн.».

     1.3. В розділі 4. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати її виконання внести такі зміни:

- захід № 2 таблиці «Завдання, заходи та строки виконання Програми» викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5
2

Надати одноразову грошову допомогу, а саме:

- учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (2-3 категорії), інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС (1 категорії), дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, громадянам, евакуйованим із зони відчуження (2 категорії)

- інвалідам, з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (1 категорії)

квітень

Управління праці та соціального захисту населення

449400,00 грн.

(1498 осіб х 300,00 грн.)

37000,00 грн.

(74 особи х 500,00 грн.)

- в таблиці «Очікувані результати виконання Програми соціальної допомоги на 2016 рік» захід №2 викласти в такій редакції:

п/

п

Найменування завдання, заходу

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника
2016 рік
2

Надати одноразову грошову допомогу, а саме:

- учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (2-3 категорії), інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС (1 категорії), дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС та евакуйованим із зони відчуження громадянам (2 категорії)

- інвалідам, з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (1 категорії)

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, інваліди та діти-інваліди захворювання яких пов’язане з наслідками аварії на ЧАЕС та евакуйовані із зони відчуження громадяни чоловік

1498

74

1.4. Розділ 5. Напрямки діяльності та заходи Програми соціальної допомоги в місті Кузнецовськ на 2016 рік захід №2 таблиці викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
2

З нагоди відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи покращити матеріальний стан

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Надати одноразову грошову допомогу, а саме:

- учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (2-3 категорії), інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС (1 категорії), дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС та евакуйованим із зони відчуження громадянам (2 категорії)

- інвалідам, з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (1 категорії)

квітень Управління праці та соціального захисту населення

Бюджет

м. Куз - нецовськ

449400,00 грн.

(1498 осіб х 300,00 грн.)

37000,00 грн.

(74 особи х 500,00 грн.)

Покращення матеріального становища учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів та дітей-інвалідів захворювання яких пов’язане з наслідками аварії на ЧАЕС та евакуйованих із зони відчуження громадян

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. Зубрецьку, постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту та комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Міський голова                                            С. Анощенко

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення підготував:

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                             Т. Сич

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                     Н. Зубрецька

Заступник міського голови                                                    В. Грушевський

Начальник фінансового управління                                       В. Тацюк

Т.в.о. начальника відділу економіки                                     Р. Ляскун

Секретар міської ради                                                              І. Шумра

Начальник юридичного відділу                                             Т. Лазарчук

Голова постійної комісії з питань

соціального захисту, охорони

здоров’я та спорту                                                                  Д. Ющук

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, економічного розвитку

та інвестиційної політики                                                      Н. Грохольська