Документ № 940 від 28.11.2017 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцята сесія

РІШЕННЯ

28.11.2017 №940
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №2201 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Вараш на 2015-2017 роки»

З метоюсприяння залученню інвестицій в економіку міста, створення умов дляпоширення інформації про місто, налагодження співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними установами, потенційними інвесторами та містами-побратимами,для підтримки сприятливого бізнес-середовища в місті, на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 та статті 35  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Вараська міська рада    

                                        

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести в додаток до рішення міської ради від 15.10.2015 №2201 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Вараш на 2015-2017 роки» (далі – Програма) наступні зміни:

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1 Паспорта Програми цифри «251,6» замінити на цифри «331,6».

1.2. В розділі 4 «Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання» в таблиці 1пункт 3.6 викласти в новій редакції:

з/

п

Найменування заходу

Строки впровадження

Виконавець

 

 

 

Всього

Орієнтовна вартість заходу /тис.грн./

2015

2016

2017

3.6.

Проведення бізнес-тренінгів та семінарів-тренінгів для підприємців міста, у тому числі із залученням викладачів із провідних бізнес-шкіл України

Постійно Відділ економіки

96,0

 

8,0

-

 

88,0

- в таблиці 2 пункт 3.6 викласти в новій редакції:

з/

п

Найменування завдання, заходу

Найменування показників виконання завдання

 

Одиниця виміру

 

Значення показників

2015

2016

2017

3.6 Проведення бізнес-тренінгів та семінарів-тренінгів для підприємців міста, у тому числі із залученням викладачів із провідних бізнес-шкіл України Проведення бізнес-тренінгів та семінарів-тренінгів Кількість бізнес-тренінгів та семінарів-тренінгів 3 1 7

- в таблиці 3 в стовпці «2017» цифри «206,3» замінити на цифри «286,3»; в стовпці «Усього витрат на виконання програми» цифри «251,6» замінити на цифри «331,6».

1.3. В розділі 5.«Напрями діяльності та заходи програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Вараш на 2015-2017 роки,  таблицю 4  викласти в новій редакції згідно із додатком.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та на постійну комісію міської ради з питань  бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.    

        

Міський голова                                       С.Анощенко    Вкладення: