Документ № 225 від 19.04.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно рішення міської ради від 30.08.2016 №306 втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(Шоста сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

19.04.2016 №225
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово - комунального господарства м. Кузнецовськ на 2016 - 2020 роки»

З метою виконання комплексу ремонтних робіт та модернізації у житлово-комунальному господарстві міста, відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2014-2016 роки», на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Кузнецовська міська рада  

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 15.10.2015 №2197«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово -комунального господарства м. Кузнецовськ на 2016 - 2020 роки» такі зміни:

1.1. В пункті 9. Паспорта Програми цифри та слова «63 748 тис.грн.» замінити на цифри та слова «64 774,909 тис.грн.»; цифри та слова «2016 рік – 19 220 тис.грн.» замінити на цифри та слова «20 246,909 тис.грн.»;

1.2. В пункті 9.1. Паспорта Програми цифри та слова «63 748 тис.грн.» замінити цифрами і словами «64 774,909 тис.грн.»

1.3 В розділі 3 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» І-етап – 2016 рік цифри та слова «19 220 тис.грн.» замінити на цифри та слова «20 246,909 тис.грн.».

1.4 В розділі 4 «Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати, їх виконання»:

- в «Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання комплексу заходів:…»

п.1. «Відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства:…» доповнити

«- позачерговий технічний огляд ліфтів»;

П.2. «Модернізація житлового господарствап: … « доповнити

«- технічне обстеження стану ж/б № 7 м-н Ювілейний, № 3 м-н Вараш, гуртожиток «Електрон»;

-  влаштування з’їздів для інвалідних візків біля ж/б м.Кузнецовськ;

-  влаштування з’їздів для інвалідних візків в під’їздах ж/б».

таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 1.

таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.

таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

таблицю 4 «Напрямки діяльності та заходи Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016-2020 роки» викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Грушевського.

Міський голова                                                С.АнощенкоВкладення: