Документ від 22.01.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

22.01.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
22.01.2018
 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 28.10.2011 № 229 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна» зі змінами

1. Вид та назва  регуляторного акта.

 Рішення  міської ради  від  28.10.2011 № 229 «Про затвердження  Методики розрахунку і порядку використання  плати за оренду комунального майна» зі змінами.

2. Назва виконавця  заходів  з  відстеження 

 Відділ  майна комунальної  власності міста   виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття  акта

Цілями запропонованого проекту рішення зі змінами, було дотримання принципів державної регуляторної політики з внесенням змін  до Методики розрахунку і  порядку використання  плати за  оренду комунального майна територіальної громади міста Вараш,  а  також   визначення орендної   плати за оренду рухомого та нерухомого майна для комунальних підприємств створених Вараською міською радою.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів   -  з 23.01.2017 року   по 22.01.2018 року.

5.  Тип  відстеження

Повторне

6. Методи  одержання  результатів  відстеження

Для проведення відстеження результативності  регуляторного акта,  використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження, а також проводилося опитування орендарів комунального майна .

7. Дані та припущення, на  основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для повторного відстеження,  використовувався статистичний метод одержання даних, відповідно до якого проведено аналіз по встановлених орендних ставках  орендодавців    (балансоутримувачів) комунального майна по  укладеним договорам  оренди, передачі в оренду рухомого та нерухомого комунального майна для комунальних підприємств створених Вараською міською радою у розмірі  1 грн.  в рік. у відповідності до Методики розрахунку і порядку використання плати за  оренду комунального майна.

Для проведення відстеження проводилося опитування орендарів новостворених комунальних підприємств комунального майна щодо затвердженої Методики.

8. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності акта.

Для отримання кількісних та якісних показників результативності рішення Вараської міської ради від 23  грудня  2016  року №505  „Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2011 № 229” «Про затвердження  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, використовували статистичні дані для повторного відстеження, а також опитування потенційних орендарів комунального майна.

Відповідно до прийнятих змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, визначено річну орендну плату для орендарів бюджетних установ та орендарів- СПД (фізичних та юридичних осіб-підприємців), встановлено пропорції розподілу по надходженню    орендної  плати комунальним підприємствам та до міського бюджету , а також   встановлено розмір річної орендної плати  для рухомого та нерухомого комунального майна   комунальних підприємств  створених Вараською міською радою..

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

Дія регуляторного акта, а саме внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, досягла поставлені цілі, відповідно до якої вдосконалено Методику розрахунку  комунального майна. 

Строк виконання заходів періодичного  відстеження результативності регуляторного акту  буде проводитися разом із основним рішенням від 28.10.2011 №229 ( раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта з 22.01.2018 року по січень 2021року).

Начальник відділу майна комунальної власності                                            І.Савченко

                                                                                         Вкладення: