Документ № 137 від 13.01.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно рішення міської ради від 28.10.2016 №383 втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(третя сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

13.01.2016 №137
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №289 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки»

З метою запобігання забруднення навколишнього природного середовища, підвищенню рівня очищення стічних вод на міських очисних спорудах та збереження зелених зон міста, відповідно до Постанови КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 29.12.2011 №289 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» наступні зміни:

- в пункті 9. Паспорта Програми цифри та слова «2171,19 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2333,19 тис. грн.», цифри та слова «2016 рік – 871,175тис. грн.» замінити цифрами і словами «2016 рік – 1033,175тис. грн.»;

- в пункті 9.1. Паспорта Програми цифри та слова «2171,19 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2333,19 тис. грн.»;

- в розділі 3 Програми, в плановому обсягу фінансування цифри та слова «2171,19 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2333,19 тис. грн.»;

- в розділі 4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники доповнити:

Заходами програми є:

«- розроблення проектно- кошторисної документації на реконструкцію МОС   м. Кузнецовськ;

- розроблення проектно- кошторисної документації на берегоукріплення річки Стир біля пішохідного мосту в м.Кузнецовськ;

- улаштування берегоукріплення річки Стир біля пішохідного мосту в м.Кузнецовськ»

та Результативними показниками Програми будуть:

« - проведення реконструкції МОС;

- належне укріплення берегу р.Стир, покращення екології міста».

Очікувані результати виконання заходів Програми наведені в табл.2 на 2016 рік викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.

- в розділі 5. Таблицю 1 «Напрямки діяльності та заходи цільової програми розвитку міста «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» на 2016 рік викласти в новій редакції, згідно з додатком 1.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста на 2016 рік.

3. Рішення Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 року №61 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №289 «Про затвердження  міської  програми  «Програма реалізації природоохоронних

заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Грушевського.

Міський голова                                                 С.Анощенко

 

 Вкладення: