Документ № 134 від 13.01.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(третя сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

13.01.2016 №134
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №65 «Про затвердження міської комплексної програми «Здоров’я» на 2016 рік»

Розглянувши лист ДЗ «СМСЧ – №3 МОЗ України» від 05.01.2016 №13, на підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 25.12.2015 №65 «Про затвердження міської комплексної програми «Здоров’я» на 2016 рік» наступні зміни :

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «10 677,2 тис.грн.» замінити на цифри та слова «19 904,4 тис.грн.».

1.2. В розділі V. «Напрями діяльності та заходиміської комплексної програми «Здоров’я»на 2016 рік»таблицю доповнити таким рядком:

1 2 3 4 5 6 7 8
7 Надання населенню міста медичної допомоги Забезпечити надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання 2016 ДЗ «СМСЧ – №3 МОЗ України» Бюджет м.Кузнецовськ 9 227,2 Збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення міста, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

1.3. В розділі V. «Напрями діяльності та заходиміської комплексної програми «Здоров’я»на 2016 рік»в рядку «Всього» таблиці цифри «10 677,2» замінити на цифри «19 904,4».

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку, постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики і з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту.    

Міський голова                                       С.Анощенко