Документ № 61 від 25.12.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(друга сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2015 №61
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №289 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки»

З метою запобігання забруднення навколишнього природного середовища, підвищенню рівня очищення стічних вод на міських очисних спорудах та збереження зелених зон міста, відповідно до Постанови КМУ від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 29.12.2011 №289 «Про затвердження міської програми «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» наступні зміни:

- в пункті 9. Паспорта Програми цифри та слова «1438,015 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2171,19 тис. грн.», цифри та слова «2016 рік – 138,00 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2016 рік – 871,175тис. грн.»;

- в пункті 9.1. Паспорта Програми цифри та слова «1438,015 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2171,19 тис. грн.»;

- в розділі 3 Програми, в плановому обсягу фінансування цифри та слова «1438,015 тис. грн.» замінити цифрами і словами «2171,19 тис. грн.»;

- в розділі 5. Таблицю 1 «Напрямки діяльності та заходи цільової програми розвитку міста «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Кузнецовськ на 2012-2016 роки» на 2016 рік викласти в новій редакції, згідно з додатком 1.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                 С.Анощенко

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

25 грудня   2015 року № 61

                                                                                                

Розділ 5. Напрямки діяльності та заходи цільової програми розвитку міста

«Програма реалізації природоохоронних заходів м.Кузнецовськ на 2012 -2016 роки»   на 2016 рік

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік

заходів програми

Строк виконан-ня програми, роки

Вико- навці

Джерела фінансу -вання

Орієнтовні обсяги фінансуван - ня,

тис.грн.

Очікувані

результати

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Озеленення

міста

Придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин

2016

КМКП

Бюджет

м. Кузнецовськ (природоохорон-ний фонд)

48,00

Збереження та покращенню зелених зон міста

2 Заміна обладнання за новими технологіями

Розроблення проектно- кошторисної документації на реконструкцію МОС

м. Кузнецовськ

Держбюджет

823,175

Проведення реконструкції МОС

  Всього       871,175    

Секретар міської ради                                                     І.Шумра