Документ № 1415 від 05.12.2018 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

05.12.2018 №1415
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2017 №873 «Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік

З метою покращення соціального захисту мешканців міста Вараш, враховуючи рішення Вараської міської ради від 26.10.2018 № 1201 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення», на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, на виконання статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, підпункту 6 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 2 статті 42, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючилист управління праці та соціального захисту населення від 29.11.2018 №1/16-4-3065 Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 13.10.2017 № 873 «Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 -2020 рік», а саме:

2.1. В пункті 9 та 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «16165,9 тис.грн.» замінити на цифри та слова «18693,7 тис. грн.».

2.2. Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми доповнити таким змістом: «З метою посилення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення адресного підходу та поліпшення матеріального становища учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС передбачити кошти міського бюджету для організації оздоровлення ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС».

В реченні: «Розрахункова потреба в коштах на 2018-2020 рік становить   16165,9тис.грн.» цифри 16165,9 замінити на цифри 18693,7.

2.3. В розділі 4. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати її виконання внести зміни, а саме:

- в таблиці 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» рядки 6, 10, 11, 15 викласти в такій редакції:


з/п

Найменування заходу Строки впровадження

Виконавець

 

Орієнтовна вартість заходу,

тис. грн.

Всього: В тому числі за роками
2018 2019 2020
1 2 3 4 5
6 Надати учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії одноразову матеріальну допомогу грудень

Управління праці та соціального захисту

населення

241,5

103,5

(69 осіб х 1500 грн.)

69,0

(69 осіб х 1000 грн.)

69,0

(69 осіб х

1000 грн.)

Надати учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 та 3 категорії одноразову матеріальну допомогу 1296,0

635,0

(635 осіб х 1000 грн.)

330,5

(661 осіб х 500 грн.)

330,5

(661 осіб х

500 грн.)

10 Надання допомоги на поховання

Протя

гом року

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 326,1 86,1 120,0 120,0
11 Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Вараш, які опинились у скрутних життєвих обставинах

Протя

гом року

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

3520,0

1020,0 

(204 особи х 5 000 грн.)

1250,0 

(250 осіб х 5 000 грн.)

1250,0 

(250 осіб х 5 000 грн.)

15 Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення для забезпечення санаторно-курортною путівкою

Протя

гом року

Управління праці та соціального захисту населення

132,5

35,0

(4 осіб х 8750 грн.)

47,5

(5 осіб х 9500 грн.)

50,0

(5 осіб х 10000 грн.)

- в таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» додати рядок 17 виклавши його в такій редакції:

1 2 3 4 5
17

Надати одноразову матеріальну допомогу до Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня) учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованим із зони відчуження

2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС

квітень

Управління праці та

соціального

захисту

населення

1539,0 0,00

769,5

(1539 осіб

х

500 грн)

769,5

(1539 осіб

х

500 грн)

                   


-в таблиці 2 «Очікувані результати виконання Програми соціальної допомоги на 2018 -2020 рік» рядки 6, 10, 11, 15 викласти в такій редакції:

з/

п

Найменування завдання,

заходу

Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Всього

В тому числі за

роками

2018 2019 2020
6 Надати учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС одноразову матеріальну допомогу Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1, 2 та 3 категорії чоловік 2164 704 730 730
10 Надати допомогу на поховання згідно з чинним законодавством Громадяни, у випадку смерті родичів чоловік

82

22

30

30
11 Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Вараш, які опинились у скрутних життєвих обставинах Мешканці міста Вараш, які отримають матеріальну допомогу у зв’язку із скрутними життєвими обставинами чоловік

704

204

250

250
15 Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення для забезпечення санаторно-курортною путівкою Інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих військовослужбовців чоловік

14

4

5

5

- в таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми соціальної допомоги на 2018 -2020 рік»» додати рядок 17 виклавши його в такій редакції:

з/

п

Найменування завдання,

заходу

Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Всього

В тому числі за

роками

2018 2019 2020
17 Надати одноразову матеріальну допомогу до Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня) учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорії, евакуйовані із зони відчуження 2 категорії, потерпілі 1 категорії та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС чоловік 3078 0 1539 1539

- таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 - 2020 рік» викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

( тис. грн.)

2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5

Обсяг ресурсів, всього,

в тому числі

5666,7 6511,3 6515,7 18693,7
бюджет м. Вараш 5666,7 6511,3 6515,7 18693,7
інші бюджетні кошти (розшифрувати)

По факту

надходжень

По факту

надходжень

По факту

надходжень

По факту

надходжень

кошти не бюджетних

джерел

По факту

надходжень

По факту

надходжень

По факту

надходжень

По факту

надходжень

2.4. В розділі 5. Напрямки діяльності та заходи Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 – 2020 рік внести зміни, а саме:

-  в таблиці 4 рядки 6, 10, 11, 15 викласти в такій редакції:

 

5. Напрямки діяльності та заходи Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018-2020 рік

                                                                                                                                                                                              Таблиця 4

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн.

Очікуваний результат
Всього В тому числі за роками
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Відзначити в місті День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Надати учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії одноразову матеріальну допомогу грудень Управління праці та соціального захисту населення

Бюджет

м.

Вараш

241,5

103,5

(69 осіб х 1500 грн.)

69,0

(69осіб х 1000 грн.)

69,0

(69 осіб х 1000 грн.)

Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, покращення матеріального становища

Надати учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 та 3 категорії

одноразову матеріальну допомогу

грудень Управління праці та соціального захисту населення

Бюджет

м.

Вараш

1296,0

635,0

(635 осіб х 1000 грн.)

330,5

(661 осіб х 500 грн.)

330,5

(661 осіб х 500 грн.)

Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, покращення матеріального становища
10 Розв’язання проблемних питань незахищених верств населення Надати допомогу на поховання згідно з чинним законодавством

Протя

гом року

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет

м. Вараш

326,1 86,1 120,0 120,0 Покращення матеріального становища громадян
11 Матеріальна підтримка мешканців міста Вараш, які опинились у скрутних життєвих обставинах Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Вараш, які опинились у скрутних життєвих обставинах

Протя

гом року

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Бюджет

м. Вараш

3520,0

1020,0 

(204 особи х 5 000 грн.)

1250,0  (250 осіб х 5 000 грн.)

1250,0 

(250 осіб х 5 000 грн.)

Покращення матеріального становища малозабезпечених громадян, які опинились в скрутних життєвих обставинах
15 Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення для забезпечення санаторно-курортною путівкою

Надати путівки на санаторно-курортне лікування

інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення для забезпечення санаторно-курортною путівкою

Протя

гом року

Управління праці та соціального захисту населення

Бюджет

м. Вараш

132,5

35

(4 осіб х 8750 грн.)

47,5

(5 осіб х 9500 грн.)

50

(5 осіб х 10000 грн.)

Забезпечення громадян санаторно-курортним лікуванням
                           


- таблицю 4 доповнити таким рядком:

1 2 3 4 5 6 7 8
17 Відзначити в місті День Чорнобильської трагедії (26 квітня) Виплатити  учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС  1,2,3 категорії, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕСЗ одноразову матеріальну допомогу квітень

Управління праці та соціального захисту

населення

Бюджет

м.

Вараш

1539,0 0,0

769,5

(1539 осіб

х

500 грн)

769,5

(1539 осіб

х

500грн)

Покращення матеріального становища учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованих із зони відчуження 2 категорії, потерпілих 1 категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕСЗ  

- в таблиці 4 в рядок «Всього» викласти в такій редакції:

 
1 2 3 4 5 6 7 8
  ВСЬОГО 18693,7 5666,7 6511,3 6515,7
                                         
  1. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків, постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту та комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Тзп міського голови                                                                    О. МензулВкладення: