Документ № 1488 від 20.02.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

03.04.2019 опубліковано нову редакцію

Публікація документу

20.02.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

                            в новій редакції  від  02.04.2019                       

20.02.2019 №1488
 
Про внесення змін в бюджет м. Вараш на 2019 рік

Відповідно до рішення Володимирецької районної ради від 22.02.2019 №476 «Про внесення змін до районного бюджету Володимирецького району на 2019 рік», керуючись п.23 ч.1 ст.26, ст.63, ст.64, ст.65, ст.66, п.9 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.5 ст.23, ч.5 ст.75, ч.7 ст.78, ч.3 ст.93 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради про обсяг залишку загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету м.Вараш на кінець 2018 року №02-04/117 від 19.02.2019, беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2018 №1371 «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2019 рік за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління на суму 110 000 грн (додаток 1).

2. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на 2019 рік на суму 3 988 744 грн (додаток 3).

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік на суму 33 995 198 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 33 645 198 грн (додатки 3, 5), за рахунок:

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 24 645 198 грн, з них: за рахуноксубвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 81 000 грн; за рахуноксубвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 29 000 грн; залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 106 000 грн;

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету що утворився на кінець 2018 року, на суму 9 350 000 грн, з них: залишку коштів бюджету розвитку в сумі 9 000 000 грн, міського фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 350 000 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2019 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету м.Вараш у сумі 17 954 128 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 46 206 378 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 38 500 582 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2018 року, в сумі 9 350 000 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 644 204 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету м.Вараш на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2019 рік відповідно до додатку 4 з укладанням відповідних договорів.                                                                    

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету м.Вараш (додаток 5).

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету м.Вараш на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік в сумі 543 134 877 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік в сумі 525 180 749 грн.

11. Затвердити зміни до доходів та видатків міського бюджету відповідно до розпорядження міського голови від 28.12.2018 №414-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Вараш на 2018 рік» в частині міжбюджетних трансфертів.

12. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                             С.АнощенкоВкладення: