Соціальний захист

Порядок надання учаснику АТО статусу "Учасник бойових дій"

1. Статус учасника бойових дій надається:
- військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Міноборони, Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції (далі – військовослужбовці);
- працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення
(далі – працівники).
2. Для надання статусу учасника бойових дій:
- військовослужбовцям – командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд відповідних відомчих комісій, утворених у вищезазначених міністерствах, центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (далі – Порядок), та інші документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;
- працівникам – керівники підприємств, установ, організацій у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на міжвідомчу комісію, утворену Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), довідки за формою згідно з додатком 2 до Порядку та інші документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
3. Документи, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій:
- для військовослужбовців – документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень);
- для працівників – документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.
4. Первинний розгляд документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій здійснюють:
а) відомчі комісії – стосовно військовослужбовців.
Відомчі комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання.
б) міжвідомча комісія – стосовно працівників.
5. У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до відомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій,  військовослужбовець може самостійно звернутися до відповідної відомчої комісії.
У разі неподання керівником підприємства, установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, працівник може самостійно звернутися безпосередньо до міжвідомчої комісії.
6. Остаточне рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією.
Міжвідомча комісія розглядає документи і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та приймає в місячний строк з дня надходження документів рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує керівників підприємств, установ, організацій та органи соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій встановлено статус учасника бойових дій.
7. Відповідно до пункту 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302, підставою для надання ветеранам війни передбачених законодавством пільг і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус.
Особам, яким надано статус учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак видають:
а) військовослужбовцям – органи Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповідно.
б) працівникам – органи соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

Порядок надання сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції статусу "Член сім'ї загиблого"

     Відповідно до п.7 "Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 року №302, "Посвідчення члена сім'ї  загиблого" видаються  органами  праці  та  соціального  захисту  населення за місцем реєстрації громадянина.
     Відповідно до статті 10 чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" поширюється на сім’ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також унаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. 
      До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій статті, належать: 
- утриманці загиблого  або  того,  хто пропав безвісти,  яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя,  який не  одружився  вдруге,  незалежно  від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
- діти, які   мають   свої   сім'ї,  але  стали  інвалідами  до досягнення повноліття;
- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.
     Згідно роз'яснень Міністерства соціальної політики України від 27.08.2014 року № 271/06/186-14 та Міністерства оборони України від 26.08.2014 № 287/6/1956 для встановлення статусу "Член сім'ї загиблого" членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції необхідно надати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого комітету ради міста обласного значення наступні документи:
- витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) із списків особового складу військової частини;
- свідоцтво про смерть військовослужбовця;
- витяг з протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишніх військовослужбовців (особи рядового і начальницького складу) з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), участь в антитерористичній операції;
- свідоцтво про народження колишнього військовослужбовця (особи рядового і начальницького складу) - для встановлення статусу батькам загиблого (померлого);
- свідоцтво про народження дитини - для встановлення статусу дитини (дітям) загиблого (померлого) військовослужбовця;
- копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця.