Високі досягнення медиків міста

Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації було проведено рейтингове оцінювання діяльності закладів охорони здоров’я області за 2016 рік. ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» міста Вараш зайняла 1 місце по показниках надання медичної допомоги вторинного рівня та 2 місце по показниках надання медичної допомоги первинного рівня.

Фахівці ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» приділяють велику увагу інтенсифікації роботи лікувальної установи та розвитку його потенціалу. Також активно розвивається профілактична робота, проводяться медичні огляди, імунізація, повномасштабна санітарно-освітня робота, покращується якість медико-економічних стандартів надання медичної допомоги жителям міста.

Однак, у 2016 році значно зросло і навантаження на медичний персонал ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Причиною цьому є як оптимізація роботи закладу в умовах реформування галузі охорони здоров’я, так і  збільшення захворюваності до 636,2 на 1000 населення проти 596,8 на 1000 населення у 2015 році. Досить високим лишається середньорічне навантаження на 1 лікаря в поліклініці - 5672 чоловік.

Слід зауважити, що при цьому у 2016 році фінансування ДЗ «СМСЧ №З МОЗ України» з державного бюджету зменшилося та становило лише близько 50% від мінімально необхідного. Цих коштів не вистачало навіть для виплати заробітної плати усім медикам міста, не кажучи вже про оплату комунальних послуг.

Тому, аби не допустити погіршення рівня надання медичних послуг та уникнути руйнування уже досягнутого рівня роботи, у 2016 році міська влада виділила з міського бюджету додаткове фінансування для ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» в обсязі 19,5 мільйонів гривень, що дозволило уникнути зниження рівня медичного обслуговування населення міста та подальшого скорочення медичних працівників.