Шукатимуть шляхи фінансового оздоровлення КМКП

3 серпня 2017 року, під час проведення засідання позачергової 19 сесії Вараської міської ради, депутати підтримали запит Олександра Мензула щодо створення робочої групи, яка підготує Програму фінансового оздоровлення КМКП (бізнес-план), розробить шляхи виходу із існуючої ситуації та фінансового оздоровлення підприємства.

Вже завтра, 9 серпня (11.00), з цього приводу у міській раді проведуть розширену нараду за участю міського голови Сергія Анощенка, депутатів міської ради, працівників структурних підрозділів виконавчого комітету та представників КМКП. Згодом до роботи планують залучити також представників кредитора – РАЕС.


Депутатський запит

О.Мензула

Шановний Сергію Івановичу!

Шановні депутати!

Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності, від ефективної роботи якої залежить життєдіяльність кожного населеного пункту. Комунальні підприємства утворюються рішенням міської ради на базі відокремленої частини комунальної власності і входять до сфери його управління.

Майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

Право господарського відання є правом комунального підприємства володіти, користуватися і розпоряджатися майном, закріпленим за ним власником (територіальною громадою міста в особі  Вараської міської ради), з обмеженням правомочності розпорядження майном за згодою власника. При цьому передача майна територіальної громади підприємству чи організації на праві господарського відання не знімає з власника обов’язку щодо контролю за використанням та збереженням цього майна, оскільки діюче законодавство покладає на власника відповідальність за нього.

Так, відповідно до статті 136 Господарського кодексу України власник майна (тобто громада міста), переданого на праві господарського відання, зобов’язаний здійснювати контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган.

 Відповідно, комунальне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів власник несе відповідальність за наслідки діяльності створеного ним комунального підприємства.

Кузнецовське міське комунальне підприємство (м. Вараш, майдан Незалежності, код ЄДРПОУ 30536302, далі по тексту КМКП) є комунальним унітарним підприємством, метою діяльності якого з моменту створення (2002 рік) та на цей час є надання послуг для задоволення нагальних проблем жителів м. Вараш, зокрема, з водопостачання, опалення, вивезення сміття та відходів, тощо.

КМКП, будучи комунальним підприємством, в основу діяльності якого покладені інтереси територіальної громади, на сьогодні перебуває у вкрай складному фінансовому стані. Одним із найвагоміших чинників даного становища є накопичені протягом 2007 – 2017 років борги перед ДП НАЕК «Енергоатом» внаслідок отримання від ВП «Рівненська АЕС» теплової енергії, води, яке їх в подальшому транспортувало (постачало) в соціальну інфраструктуру міста Вараш.

Динаміка економічних показників за останні роки свідчить про те, що підприємство залишається стабільно збитковим. Такий стан обумовлений низкою причин, зокрема:

- обмеженістю обігових коштів для здійснення поточної діяльності внаслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів вартості окремих складових собівартості надання послуг, внаслідок прийняття відповідних рішень на державному рівні (зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси);

- невідповідністю рівня встановлених тарифів на послуги комунального підприємства економічно обґрунтованим плановим витратам на їхню реалізацію;

- відсутністю дієвого законодавчо врегульованого механізму затвердження нових тарифів, що завадило оперативному внесенню змін в існуючі тарифи;

- необґрунтовано завищеними витратами підприємства на забезпечення діяльності інших, неліцензовані види діяльності (благоустрій міста, утримання гуртожитків, автотранспортне господарство, тощо), що призвело до відволікання обігових коштів та перехресного субсидіювання таких видів діяльності;

- неефективним менеджментом підприємства, упущенням та відсутністю зі сторони посадових осіб дієвого контролю за витратами підприємства.

Накопичення кредиторської заборгованості, яке негативно плинуло на фінансовий стан комунального підприємства та позначилась на його поточній діяльності в цілому, викликане також обставиною неможливості відшкодування різниці в тарифах за участю основного кредитора – ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Рівненська АЕС» з причин відсутності на законодавчому рівні встановленого механізму, який передбачав би можливість погашення поточної заборгованості таких суб’єктів перед бюджетом, а не боргових зобов’язань минулих періодів (років).

Наразі комунальному підприємству не відшкодована різниця в тарифах за надані послуги з водопостачання, водовідведення та теплопостачання за період 2011-2016 років по тарифах, затверджених для КМКП постановами НКРЕКП в розмірі 21,59 млн. грн., а по тарифах, затверджених органом місцевого самоврядування на послуги по утриманню будинків і споруд та прибудинкової території, вивезення та захоронення ТПВ за період 2009-2016 роки в розмірі – 9,78 млн. грн. Крім того, підприємство зазнало значних збитків по утриманню об’єктів благоустрою міста за період 2010-2016 років у розмірі 5,6 млн. грн., оскільки бюджетним фінансуванням не забезпечувалися адміністративні витрати комунального підприємства на цей вид господарської діяльності, а інші джерела покриття даних витрат були відсутні.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що КМКП знаходиться в стані арешту всього належного на праві господарського відання майна, накладеного органами Державної виконавчої служби в рамках зведеного виконавчого провадження як результат примусового стягнення заборгованості за рішеннями господарських судів. Загальна сума заборгованості лише перед основним кредитором ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Рівненська АЕС» становить понад 83 млн. гривень.

Дестабілізуючим фактором діяльності КМПК, що фактично призвело до неможливості здійснення господарської діяльності та сплати всіх обов’язкових платежів та податків, є арешт всіх грошових коштів, що надходять його на розрахункові рахунки. Критичність такої ситуації свідчить про неможливість закупівлі різного роду матеріалів, необхідних для потреб своєї діяльності із забезпечення інтересів територіальної громади – надання послуг водопостачання, опалення, вивезення сміття тощо, в т.ч. підтримки технічного стану потужностей і зниження рівня аварійності об’єктів.

Така ситуація може мати незворотні наслідки (руйнування систем опалення, знищення майна) та ставить під загрозу існування самого підприємства, діяльність якого пов’язана із 3 суспільним інтересом. Гострим питанням залишається і вчасна виплата заробітної плати працівникам.

Комплексне розв’язання проблеми можливе шляхом затвердження та реалізації Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства шляхом здійснення видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішеннями судів або здійснення внесків до статутного фонду (поповнення Статутного фонду) Кузнецовського міського комунального підприємства на період з 2017 року до 2027 року (далі Програма), яка повинна бути розроблена відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

З огляду на фінансовий стан КМКП та причини виникнення кризових явищ в ньому, з метою виходу із зони збитковості та відновлення платоспроможності і уникнення обставин, які обумовлюють виникнення та накопичення аналогічних боргів в майбутньому, та відповідно до частини 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вимагаю створити та організувати роботу робочої групи з представників КМКП, кредиторів (за згодою), депутатів міської ради, професійних антикризових менеджерів. Цій робочій групі доручити підготувати вищезгадану Програму фінансового оздоровлення (бізнес-план) виходу із існуючої ситуації, де розробити шляхи фінансового оздоровлення підприємства.

Мета Програми – фінансова підтримка КМКП, спрямована на виведення комунального підприємства з кризового стану, відновлення його фінансової спроможності, виведення з рівня збитковості, поновлення трудових та соціально-економічних прав працівників, забезпечення в подальшому надійності та безпеки експлуатації інженерних мереж та систем життєдіяльності міста і його екологічної безпеки. Досягнення визначеної мети передбачається у комплексному і системному підході до її впровадження шляхом координації зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та господарюючих суб’єктів, задіяних у функціонуванні ринку надання житлово-комунальних послуг міста Вараш.

Завданнями Програми повинно бути:

- погашення існуючої кредиторської заборгованості та заборгованості зі сплати податків та інших обов’язкових платежів;

- стабілізація та приведення у нормальний стан господарської діяльності КМКП;

- пошук нової моделі роботи КМКП, що дозволить вести беззбиткову господарську діяльність;

- забезпечення утримання в належному стані мереж та об’єктів, що знаходяться в господарському віданні КМКП.

Програму надати для спільного розгляду відділом економіки та управлінням фінансів, погодити на засіданні постійної комісій з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження, постійної комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, постійної комісії з питань депутатської діяльності законності та правопорядку з подальшим затвердженням на черговій 20 сесії Вараської міської ради.