Соціально-економічне становище м.Вараш у січні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення міста, за оцінкою, на 1 січня 2017 року становила 42,2 тис. осіб. Упродовж 2016 року чисельність населення збільшилася на 311 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 7,4 особи.

Чисельність населення збільшилася за рахунок природного (264 особи) та міграційного (47 осіб) приросту.

У 2016 році рівень природного приросту склав 6,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 11,9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 5,6 померлих на 1000 наявного населення.

У січні 2017 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 251 домогосподарству (усім, які звернулися за ними).

Загальна сума призначених субсидій усічні 2017 р. склала 88,7 тис.грн, а середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2017 р. становив 353 грн.

У січні 2017 р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 7 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 6,8 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 102,4%.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості міста, на кінець січня 2017 р. становила 651 особу. У загальній кількості безробітних 55,1% – жінки, 54,1% – молодь у віці до 35 років, 18,9% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2017 р. становила 31. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 21 особу.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2017 р. становив 1785 грн, що дорівнює 55,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2016р. становила 9747 грн (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 6,1 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2016 р. – 1600 грн).

Порівняно з 2015 р. рівень заробітної плати збільшився на 26,4%, або на 2038 грн.

Розмір заробітної плати по місту у 2016 р. у 2,2 раза, або на 5383 грн, перевищував середньообласний рівень (4364 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні 2017 р. в місті обліковано 35 кримінальних правопорушень, що на 25,5% менше, ніж у січні 2016 р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 12 – тяжкі та особливо тяжкі (на 9,1% більше, ніж у січні 2016 р.).

За цей період виявлено 8 осіб, які вчинили злочини.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2016 р. у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 67,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 1,6 тис.грн капітальних інвестицій.

Будівництво

У січні 2017 р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 53,7 млн.грн, що становить 67,2% загальнообласного обсягу.

У 2016 р. в місті прийнято в експлуатацію 6,6 тис.м2 загальної площі житла, що у 3 рази більше, ніж у 2015 р. Підрядними підприємствами збудовано 93,2% усього житла, фізичними особами – 6,8%.

Частка міста в обласному обсязі введеного житла становила 2%.

 

Головне управління статистики

у Рівненській області