За працю потрібно платити вчасно

Згідно до ст.43 Конституціі України кожному громадянину гарантовано право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Також права працівників на виплату їхньої законної винагороди за виконану роботу визначені Кодексом законів про працю України та Законом України «Про оплату праці».

Зокрема, згідно ч.5 ст.97 КЗпП України оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Відповідно ч.6 ст.24 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Таким чином держава гарантувала та захистила право громадян на своєчасне одержання ними винагороди за працю.

Останні два місяці проблема з невчасною виплатою заробітної плати гостро постала перед працівниками Кузнецовського міського комунального підприємства.    

Так, станом на 14.03.2017 року  комунальне підприємство заборгувало своїм працівникам 3995,2 тис.грн.

Наявні проблеми на вищезазначеному підприємстві утворилися в зв’язку із заборгованістю підприємства перед ВП «Рівненська АЕС» за наданні ними послуги, внаслідок чого все майно підприємства та рахунки арештовані Державною виконавчою службою.

Але це не є підставою для порушення законних прав громадян на своєчасність оплати їхньої праці. Люди, які  працюють, повинні отримувати зароблене вчасно і в повному обсязі!

Шановні працівники, знайте!

Відповідно до ст.34 Закону «Про оплату праці» у випадку затримки виплати заробітної плати працівник має право звертатись до роботодавця з метою компенсування втрати частини заробітної плати, в зв’язку із порушенням строків її виплати, відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги.

Згідно із Законом України  «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання провадиться компенсація втрати частини заробітної плати своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої заробітної плати на один і більше календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця. У разі, якщо власник або уповноважений ним орган, чи особа, відмовиться виплачувати компенсацію, працівник має право звернутися з позовом до суду про стягнення цієї компенсації.

Важливо!

Відповідно до ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити неоспорювану ним суму.

Також ст. 117 КЗпП України передбачено відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

Зокрема, у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст.. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.