28 квітня — Всесвітній день охорони праці

Девіз 2017 року —  «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».

Систематизація даних про професійні захворювання та нещасні випадки на виробництві має важливе значення для запобігання нещасним випадкам. Тому, вкрай важливо поліпшувати системи реєстрації та повідомлення про нещасні випадки, що сталися на виробництві. МОП наголошує, що збір та аналіз інформації мають проводити на національному рівні. Це дало би змогу країнам досягти ліпших показників ефективності національної системи охорони праці та допомогти їм визначити пріоритети у сфері охорони праці загалом.

Крім того, оптимізувавши збір даних з охорони праці, простіше буде визначати пріоритети у роботі із вдосконалення національних програм охорони праці на робочих місцях. Оптимізація національних систем реєстрації та повідомлень про нещасні випадки дасть змогу на державному рівні збирати та аналізувати дані для запобігання нещасним випадкам.

Шановні керівники,

 працівники підприємств, установ, організацій міста !

Підтримуючи ідеї МОП, з нагоди відзначення Дня охорони праці,  рекомендуємо Вам провести в цей період на підприємстві заходи, які будуть спрямовані на популяризацію безпечних та нешкідливих умов праці та зосередити свої зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та виконання вимог Закону України « Про охорону праці ».

В рамках проведення Тижня охорони праці пропонується :

- провести комплексні обстеження і цільові перевірки стану охорони праці;

- оформити (поновити) відповідні кабінети, куточки, стенди;

- провести виставки наочних посібників, засобів навчання та пропаганди з питань охорони праці;

- провести тематичні міні конкурси на краще робоче місце, кращого працівника з відзначенням та заохоченням переможців;

- відвідати працівників, які отримали травми на виробництві та винайти можливості для надання їм допомоги з вирішення матеріальних, соціально-побутових та інших проблем. 

- відзначити кращих осіб підприємства, членів профспілкових комітетів, спеціалістів з питань охорони праці за створення і забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

- тощо.

Т.Сич, начальник управління праці

та соціального захисту населення