Відділ з питань НС та ЦЗН


 Структура відділу

Мізюк Ірина Григорівна 
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

irina.mizuk@varash-rada.gov.ua

Гавришкевич Віта Сергіївна 
Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

vita.gavrischkevich@varash-rada.gov.ua

 
 

 Контактна інформація

 Адреса відділу:

34440, м.Вараш
м-н Незалежності, 1
каб.207

 Графік роботи:

Понеділок - четвер з 8.00 до 17.15
П'ятниця з 8.00 до 16.00
Перерва з 13.00 до 14.00

 Телефон:

(03636) 2-37-26
(03636) 2-45-19
 

Звіт про роботу відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради за 2020 рік 

Звіт про роботу відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконачого комітету Вараської міської ради за 2019 рік

Звіт про роботу відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради за 2018 рік

Звіт про роботу відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради  

ПРОТОКОЛ №1 від 15.01.2021 року засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м.Вараш за 2021 рік

ПРОТОКОЛИ засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м.Вараш за 2020 рік

П Р О Т О К О Л И засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м.Вараш за 2019 рік

П Р О Т О К О Л И  засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Вараш за 2018 рік

П Р О Т О К О Л И  засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Вараш за 2017 рік

Пам'ятка для населення, що мешкає в зоні спостереження РАЕС

Дії населення у разі виникнення аварії на ВП "Рівненська АЕС"

План розселення евакуйованого населення міста Вараш

Дії у випадку раптового радіаційного забруднення

ПАМ'ЯТКА першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів

Пам'ятка населенню в разі радіаційної небезпеки

Порядок дій населення у випадку евакуації

"Екстрена валіза"

Дії у разі раптового виникнення радіаційної небезпеки

Пам'ятка населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях

Консультативний центр

Основні завдання консультативного центру

Схема міста

Оповіщення при надзвичайних ситуаціях мирного часу

Сигнал "УВАГА ВСІМ"

Вибухонебезпечні  і підозрілі предмети

Дії при аваріях з вибухами і пожежами

Повітряна тривога

Знати, щоб вижити

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань надзвичайних ситуацій  та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

1. Загальні положення.
1.1.  Відділ з питань надзвичайних ситуацій  та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (далі Відділ) є виконавчим органом Кузнецовської міської ради без статусу юридичної особи, який створений відповідно до рішення Кузнецовської міської ради № 1124 від 31.01.2014 року.
Структура, чисельність та витрати на утримання Відділу затверджується рішенням міської ради.
Припинення діяльності відділу (ліквідація) чи  реорганізація здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
1.2. Відділ підконтрольний і підзвітний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення   делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.3. Роботу  Відділу    координує  і  спрямовує  заступник міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
1.4. Працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським  головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.
1.5. Відділ очолює начальник відділу. Посадові (службові) обов’язки начальника відділу визначаються посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.
У разі тимчасової  відсутності начальника відділу його обов’язки виконує посадова особа, призначена розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України.
1.6. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби надзвичайних ситуацій України, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, розпорядженнями голови обласної ради, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, стандартом ISO 9001, даним Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
1.7. Кузнецовська міська рада та її виконавчий комітет відповідно до чинного законодавства України забезпечує умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу. 
1.8. Місцезнаходження Відділу: 34400, Рівненська область, м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, буд.1.

2. Завдання Відділу. 
2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного  захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям і реагування на них, ліквідації їх наслідків, координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та оперативного інформування населення міста в межах відповідної адміністративної території.
2.2. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.3. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
2.4. Здійснення разом з іншими органами управління міської територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій з питань цивільного захисту.
3. Функції Відділу.
3.1. Забезпечує цивільний захист в межах адміністративної території міста Кузнецовськ. 
3.2. Забезпечує виконання завдань створеними ними формуваннями та службами цивільного захисту в межах ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста.
3.3. Забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.
3.4. Розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
3.5. Здійснює керівництво створеними, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, аварійно-рятувальними службами, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
3.6. Створює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
3.7. Забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху. 
3.8. Організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій. 
3.9. Здійснює організацію та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
3.10. Організовує та здійснює евакуацію населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення. 
3.11. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління.
3.12. Готує пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх відповідним обласним державним адміністраціям.
3.13. Відносить суб’єкти господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку. 
3.14. Створює і використовує матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
3.15. Здійснює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
3.16. Взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту.
3.17. Здійснює організацію та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
3.18. Забезпечує складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;
3.19. Організовує та забезпечує роботу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста.
3.20. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
3.21. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту. 
3.22. Визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.23. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
3.24. Здійснює прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.
3.25. Здійснює організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
3.26. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту. 
3.27. Здійснює організацію проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту. 
3.28.Готує пропозиції щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.
3.29. Виконує інші функції, передбачені законодавством з напряму діяльності Відділу.

4. Права Відділу.
Посадові особи  Відділу мають право: 
4.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством України порядку від посадових осіб державних, виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.
4.2. У разі покладання на Відділ функцій, що не передбачені цим Положенням, інформувати про це міського голову.
4.3. Залучати за узгодженням із керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань, з метою вжиття відповідних заходів.
4.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
4.5. За дорученням міського голови та/або заступника міського голови організовувати і проводити наради з посадовими особами виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій з  питань, що належать до його компетенції.

5. Відповідальність.

Працівники Відділу несуть відповідальність у порядку та обсязі, встановлених відповідними посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

6. Взаємовідносини.
6.1 Працівники Відділу при виконання посадових (службових) обов’язків взаємодіють між собою щодо отримання, надання інформацій, погодження документів, спільного виконання завдань та функцій, що покладені на Відділ.
6.2 Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Кузнецовської міської ради.
6.3 За дорученням міського голови та/або заступника міського голови Відділ, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з органами державної, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, юридичними та фізичними особами організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян.