Енергоефективність

Основні завдання та функції в сфері енергозбереження:

• Залучення зовнішніх інвестицій в енергозбереження, пошук джерел фінансування, формування проектних пропозицій, що пов’язані з реалізацією міської енергетичної політики.
• Здійснення моніторингу стану та розвитку галузі енергетики на території міста.
• Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозування їх потреби.
• Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів підприємствами ЖКГ та бюджетної сфери міста.
• Залучення на договірних началах суб’єктів підприємницької діяльності, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, до участі в розробці проектів ефективного використання енергоресурсів бюджетними установами, підприємствами та житловим фондом.
• Забезпечення на території міста реалізації державної політики комплексного розвитку та реформування у сфері житлово-комунального господарства відповідно до повноважень відділу.
• Забезпечення виконання державних програм, розроблення та виконання місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства (надалі - ЖКГ) міста (у частині впровадження енергозберігаючих заходів та засобів контролю за споживанням енергоресурсів).
• Координація роботи підприємтв житлово-комунального господарства, бюджетної сфери з питань впровадження енергозберігаючих технологій. • Забезпечення виконання інших завдань передбачених чинним законодавством.


 Державні програми з енергоефективності

 Пост-реліз про Форум енергоефективного партнерства, який відбувся 22 травня 2015 року у м.Києві в НСК Олімпійський

 Відновлювальна енергетика України: перші результати та поточні завдання

 Запровадження механізмів державної підтримки впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях

 Програма енергоефективності "Ощадний дім"

 Досвід та перспективи кредитування ОСББ та ЖБК. Програма кредитування фізичних осіб на термомдернізацію в житлових будинках

 Програма енергозбереження для населення у Львівській області

 Практика м. Луцьк щодо здешевлення кредитів на утеплення будинків

 Залучення кредитних коштів для проведення енергоефективних заходів у будинках ОСББ

 Енергетичний менеджмент в житлових будівлях

 Ресурсні центри підтримки ОСББ - центри чистої енергії

 Досвід ЄС щодо імплементації енергоефективних заходів у будівлях

 Фінансування ЄБРР для проектів енергоефективності в будівлях

 Підтримка ОСББ з фінансових і організаційних питань МІЖНАРОДНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (IFC) Державні програми з ергоефективності

calc
Енергоефективний калькулятор для розрахунку вартості енергоефективних заходів, суми необхідного кредиту та розміру державної компенсації на утеплення житла. Енергоефективний калькулятор для ОСББ дозволяє:
- вибрати енергоефективні заходи та розрахувати їхню вартість;
- визначити суму необхідного кредиту та розмір державної компенсації;
- розрахувати економію від впровадження заходів (в розрахунку на 1 м2);
- ознайомитися з додатковими перевагами термомодернізації. Розрахунки в калькуляторі є орієнтовними.