Документ № 658 від 17.12.2012 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2012 №658
 
Про внесення змін до додатку 1 рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №228 „Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна”

Розглянувши звернення управління освіти виконавчого комітету від 18.01.2012 №55-09 та відділу культури виконавчого комітету від 09.02.2012 №6-38/58, відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, керуючись ст.25 та   п.5 ст. 60 розділу ІІІ Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада,

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до додатку 1 рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №228 „Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна”, такі зміни:

         1). Пункт 1.5 доповнити абзацом два такого змісту:

„При здачі в оренду майна бюджетних установ на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди), звернення щодо оренди   не розглядаються на засіданні комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна, а рішення приймається орендодавцем після розгляду звернення міським головою або заступником міського голови”.

         2). Доповнити розділ І загальної частини пунктом 1.7 такого змісту:

”1.7. Для переможця конкурсних торгів по організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах міста передача в оренду шкільних їдалень, основних засобів та малоцінного інвентарю шкільних їдалень здійснюється без розміщення оголошення у газеті „Вісті” та на веб-сайті виконавчого комітету про намір передати в оренду майно”;

        3). Пункт 2.4. доповнити абзацом шість „ такого змісту:

„ Рухоме майно - це речі, які можна вільно переміщувати у просторі „.

         4). Пункт 3.4. викласти в такій редакції:

„3.4. Фізичні та юридичні особи ( потенційні орендарі), які виявили бажання бути орендарями та укласти договір оренди комунального майна, подають на ім’я міського голови заяву з документами:

фізичні особи подають:

- копію документа, що посвідчує особу ( копія паспорта (ст.1,2,11 );

         - копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи платника податку; юридичні особи подають:

- засвідчені належним чином копії установчих документів ;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

- копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такої);”

5). У підпункті а п. 3.7 слова „посвідчені нотаріусом ..„ замінити словами „засвідчені належним чином…„.

6). Абзац 3 пункту 3.8. після слів „заявником” - доповнити словами     ” на умовах, запропонованих для передачі майна в оренду„ ;

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Ковальчука.

Секретар ради                                                                       І. Куц