Документ від 15.07.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15.07.2015 м.Кузнецовськ
 
Базове відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.07.2013 №96 „Про затвердження Положення про Порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності”

Загальна інформація про регуляторний акт

            Рішення виконавчого комітету „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.07.2013 №96 „Про затвердження Положення про Порядок проведення на території  міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності”.

Інформація про виконавця заходів з відстеження результативності

            Відділ економіки виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

Інформація про тип відстеження

            Повторне.

Цілі регуляторного акту, що були визначені на момент його прийняття

-   створення належних умов для участі вітчизняних підприємств у традиційних виставково-ярмаркових заходах;

- організація оптового та роздрібного продажу сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, птиці, тварин, кормів тощо, надання послуг, з додержанням ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки;

- створення умов для забезпечення прав споживачів і інших вимог чинного законодавства у сфері  організації ринкової торгівлі в Україні.

Строк виконання заходів з відстеження

            з 23.12.2014 року по 02.07.2015 року.

Методи одержання результатів відстеження

            Для повторного відстеження результативності регуляторного акта проводився аналіз статистичних даних.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

            Враховуючи мету прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники, як підвищення якості надання послуг мешканцям міста.

Аналіз по опитуванню фізичних, юридичних осіб, на яких поширюється дія запропонованого акта та мешканців міста.

Кількісні та якісні значення показників результативності

Проведення опитування фізичних та юридичних осіб на яких поширюється дія запропонованого акта.

- підвищення якості надання послуг споживачам;

- створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів;

- врегулювання правовідносин учасників ринкової торгівлі та сфери обслуговування населення.

Оцінка результатів реалізації  регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Проведено аналіз регуляторного акту, в результаті якого встановлено на підставі яких правовстановлюючих документів виконувались роботи для:

- врегулювання правовідносин учасників ринкової торгівлі та сфери обслуговування населення;

- проведення обстежень з наявності документів дозвільного характеру у суб’єктів підприємницької діяльності;

- формування сприятливих умов для забезпечення прав споживачів.

В.о.начальника відділу економіки                                                                    Р.Ляскун

02.07.2015 року