Документ від 07.07.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07.07.2015 м.Кузнецовськ
 
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта рішення Кузнецовської міської ради від 17.07.2014 №134 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок об'єктів нерухомого майна на території м.Кузнецовськ"

1. Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради від 17.07.2014 № 134 „Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території м.Кузнецовськ”.

2. Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

3. Інформація про  тип  відстеження

         Базове

4. Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

         Цілями запропонованого рішення є сприяння реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення ефективного розвитку їх діяльності по управлінню господарським комплексом та регулюванням його функціонування; управління житлово-комунальним господарством, забезпечення належного контролю за утриманням та експлуатацією об’єктів нерухомого майна.

         Забезпечення зручного, оперативного і недорогого обслуговування населення, установ і організацій по наданню облікових, інвентаризаційних та інформаційних послуг в одній установі та збереження єдиної бази щодо існуючих матеріалів технічної інвентаризації та тих, що створюються.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

Один рік.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

         Для базового відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

         Враховуючи мету прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники, як збереження єдиної бази щодо існуючих матеріалів технічної інвентаризації та тих, що створюються.

8. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності

         Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є врегулювання відносин щодо взяття на облік, збереження та використання матеріалів технічної інвентаризації нерухомого майна в адміністративних межах територіальної громади міста Кузнецовськ та їх архівів.

        

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

      Дія регулятоного акту приведе до збереження єдиної бази щодо існуючих матеріалів технічної інвентаризації та тих, що створюються.

 

Начальник відділу комунальної власності                                     І. Савченко

07.07.2015 року