Документ від 02.03.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

02.03.2015 м.Кузнецовськ
 
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення Кузнецовської міської ради від 28.02.2014 №1181 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Кузнецовськ"

1. Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення   Кузнецовської міської ради від 28.02.2014 № 1181 „Про затвердження Порядку  проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Кузнецовськ ”.

2. Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

3. Інформація про  тип  відстеження

         Повторне

4. Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

         - Визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

- правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

- визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження;

- визначення механізму надання суб’єктами господарювання послуг з вивезення побутових відходів.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

З 28.02.2014 року по 28.02.2015 року

6. Методи одержання результатів відстеження

         Для повторного відстеження результативності регуляторного акта проводився аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

         Враховуючи мету прийняття регуляторного акта для відстеження його результатів визначено такі показники, як підвищення якості життя мешканців міста.

         При відстеженні результативності використовувались статистичні дані.

8. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності

         Проведено конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Кузнецовськ.

- Підвищення якості життя мешканців міста;

- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення;

- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

     Цей регуляторний акт забезпечив досягнення визначених цілей державного регулювання,  покращив екологічний мікроклімат, санітарне очищення м.Кузнецовськ.

В цілому, дія регуляторного акту є доцільною. Очікуваний ефект від застосування цього регуляторного акту є позитивним. Тому, вважаємо за необхідне залишити зазначене рішення без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

 

 

 

 

Начальник відділу комунальної власності                                  І. Савченко

02.03.2015 року