Документ від 19.12.2014 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19.12.2014 м.Кузнецовськ
 
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 20.11.2014 року №1739 „Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди”

1. Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення  міської ради  від 20.11.2014 року №1739 „Про  затвердження Порядку надання  орендарю згоди  на здійснення поліпшень  орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди”

2. Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  міськвиконкому

3. Інформація про  тип  відстеження

         Базове

4. Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

         Цілями запропонованого проекту рішення є  регулювання   відносин між органами місцевого самоврядування та орендарями комунального  майна шляхом затвердження чіткої процедури надання орендодавцем згоди орендарю на здійснення поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити  від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди.

5. Методи  одержання  результатів  відстеження

Для відстеження результативності   регуляторного акта  будуть надалі використовуватися  дані  по  опитуванню  орендарів  комунального майна, які  проводили  чи  бажають  проводити поліпшення орендованого комунального майна за час оренди.

 

6. Дані  та  припущення, на  основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Базове  відстеження свідчить, що   з прийняттям рішення  Кузнецовської міської ради  від 20.11.2014 року №1739 „Про  затвердження Порядку надання  орендарю згоди  на здійснення поліпшень  орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди”,  орендарі  отримуватимуть  згоду орендодавця  на здійснення поліпшень орендованого комунального майна  орендарю, при умові обов’язкового погодження пакету документів (дефектного акту робіт передбачувальних  поліпшень  та кошторису)  депутатами міської ради , які розглядають подані документи та вирішують чи є необхідним орендарю проводити поліпшення  орендованого комунального майна.

Здійсненнями  орендарями  поліпшень   в орендованих приміщеннях  сприяє  збереженню об’єктів комунальної власності міста, покращення  естетичного стану  міста.

7. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності

         При повторному відстеженні регуляторного акту  будуть  зазначені показники, які  характеризуватимуть  наслідки дії регуляторного акта серед яких  буде зазначено:

-  кількість  наданих дозволів;

-  вартість   погоджених поліпшень.

8. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

     Дія регуляторного  акта    приведе  процедуру надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити  від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди,  до   обґрунтованого  Порядку  у якому зазначено  як здійснюється процедура надання згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна.

    

 

Начальник   ВКВ міськвиконкому                              І. Савченко