Документ від 28.04.2013 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28.04.2013 м.Кузнецовськ
 
Відстеження результативності регуляторного акта рішення Кузнецовської міської ради від 28.02.2014 № 1181 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Кузнецовськ ”

1. Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення   Кузнецовської міської ради від 28.02.2014 № 1181 „Про затвердження Порядку  проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Кузнецовськ ”.

2. Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

3. Інформація про  тип  відстеження

         Базове

4. Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

         - визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

- правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

- визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження;

- визначення механізму надання суб’єктами господарювання послуг з вивезення побутових відходів.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

Один місяць.

6. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності

- підвищення якості життя мешканців міста;

- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення;

- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

      Покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення м.Кузнецовськ.

В цілому, дія регуляторного акту є доцільною.

 

Начальник відділу комунальної власності                                     І. Савченко

28.03.2014 року