Документ від 13.01.2014 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

13.01.2014 м.Кузнецовськ
 
Відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету від 29.05.2008 № 172 „Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки”
  1. Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

     Рішення виконавчого комітету від 29.05.2008 № 172  „Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки”.

  1. Інформація про виконавця заходів з відстеження результативності

     Головний спеціаліст з обліку житла виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

  1. Інформація  про  тип  відстеження

 Періодичне.

  1. Цілі регуляторного акту, що були визначені на момент його прийняття

     Цілями запропонованого рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики та механізму переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі з метою відкриття об’єктів певного виду призначення, є обов’язковим для фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності у регулюванні правових відносин, що виникають у процесі розміщення об’єктів у житловому фонді міста, та регулює порядок підготовки документів для прийняття відповідного рішення виконкому міськради.

     5. Методи одержання результатів  відстеження

     Для відстеження результативності регуляторного акту використовувалися дані по опитуванню мешканців будинків, де переводилися квартири у нежилі для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

     Періодичне відстеження свідчить, що з прийняттям вищезазначеного рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради власники приватизованого житла, в зв’язку з дефіцитом в нашому місті не жилих приміщень, які можна було б надати в оренду для здійснення підприємницької діяльності, а також дефіцит земельних ділянок, що можуть бути надані для заняття підприємницькою діяльністю стали більше переводити  жилі приміщення (квартири) житлового фонду у нежилі з недопущенням суперечень інтересам або обмежувань прав інших власників (користувачів) приміщень.

      Протягом 2011-2013 років переведено 5 жилих квартир в нежилі.

  1. Кількісні  та якісні значення показників результативності

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

-  рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо механізму і підготовки документів згідно з Положенням для переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки;

 -  збільшилася кількість зацікавлених осіб щодо переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки;

  -  доступність та прозорість інформації для фізичних та юридичних осіб щодо підготовки документів для переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

      Так, як у країні змінився суспільно-політичний лад, що зараз передбачає приватну власність на житло (квартиру) використовувати в інших цілях непромислового характеру, мешканці міста  роблять переустаткування і перепланування приватизованих квартир під офіси, торгово-комерційні заклади та інше. При цьому, влаштовують окремий вхід з фасаду будинку із максимальним збереженням земельних насаджень, не порушуючи  архітектурний вигляд будинку. Тому, дія регуляторного акта значно покращила стан збереження житлового фонду міста, створила 20 нових робочих місць для суб’єктів підприємницької діяльності.

       Головний спеціаліст

       з  обліку  житла                                                     Н. Ковальчук

225 53