Документ від 27.08.2013 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27.08.2013 м.Кузнецовськ
 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 30 серпня 2012 року №575 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна"

1. Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення  міської ради  від 30 серпня 2012 року № 575„Про затвердження Порядку  проведення конкурсу  на  право  оренди комунального майна”

2. Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  міськвиконкому.

3. Інформація про  тип  відстеження

         Повторне.

4.Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

      Викладення   Порядку проведення конкурсу  на право оренди комунального майна в новій редакції  є більш повним з  врахуванням вимог законодавства України і вдосконалення процедури проведення конкурсу.

Передача в оренду майна на конкурентних засадах  вирішила  завдання по створенню ринкової економіки, а також забезпечила та забезпечує   досягнення цілей, щодо  створення конкуренції при  визначенні найкращих пропозицій та  орендної плати з боку фізичних та юридичних осіб та вдосконалила   єдиний організаційний механізм при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна.

5. Методи  одержання  результатів  відстеження .

Обробка   та  аналіз  інформації, аналіз  діючого  законодавства в  сфері  оренди державного  та  комунального майна.

 

6. Дані  та  припущення, на  основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Для отримання  відстеження результативності було :

- відділом комунальної власності проведено аналіз  надходжень конкурсних   пропозицій  від процесу  передачі в  оренду  комунального на  конкурсних   засадах   ;

 - відділом комунальної власності проводилося опитування  орендарів  та  конкурсантів  щодо  оренди  комунального майна   з питань відповідності Порядку    місцевим  вимогам .

 

7. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності

         Показники, які  характеризують наслідки дії регуляторного акта:

         -  збільшився  рівень поінформованості суб’єктів  господарювання   про  майно  територіальної громади  міста, яке  передається  в оренду;

- збільшилася   кількість  зацікавлених  осіб щодо   прийняття  участі  у конкурсі;

- покращилася  прозорість інформації  при  передачі в  оренду  майна територіальної громади міста Кузнецовськ;

- збільшилося  надходження орендної плати від торгів  шляхом проведення аукціону;

-  вдосконалено механізм передачі в  оренду  майна територіальної громади  міста Кузнецовськ.

8. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

         Дія  регуляторного акта   забезпечила   її виконання.

Врегульовано   взаємовідносини  між територіальної громадою міста  та суб’єктами  підприємницької діяльності  по  проведенню  конкурсу  на  право  оренди комунального майна у відповідності  до вимог чинного законодавства.

ВИСНОВОК:

Повторне   відстеження  результативності  свідчить  про те, що  з прийняттям  рішення  міської ради  від 30 серпня 2012 року №575  „Про затвердження Порядку  проведення конкурсу  на  право  оренди комунального майна”   досягнуто  доступність  для  усіх  зацікавлених осіб  про  участь  у  конкурсах на право оренди комунального майна, та про  майно  територіальної громади  міста, яке  здається  в  оренду  на  умовах конкурсу- шляхом проведення аукціону . Усі  мають  змогу приймати  участь у  конкурсах, отримувати  необхідну  для  них  інформацію.

Згідно проведених аукціонів  збільшилося  надходження  від орендної плати  балансоутримувачу та  у місцевий бюджет. 

    

 

Начальник   ВКВ міськвиконкому                              І. Савченко