Документ від 15.08.2013 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15.08.2013 м.Кузнецовськ
 
Базове відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 08.07.2013 №96 «Про затвердження Положення про порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності»

1. Загальна інформація про регуляторний акт

 

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 08.07.2013 №96 «Про затвердження Положення про порядок проведення на території міста Кузнецовськ виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності».

2. Інформація про виконавця заходів з відстеження результативності

 

Відділ економіки виконавчого комітету

3.   Інформація про тип відстеження
       Базове

 

4. Цілі регуляторного акту, що були визнані на момент його прийняття

 

Основними цілями його прийняття є:

- удосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевої влади та суб’єктами господарювання;

-запровадження порядку проведення виставково-ярмаркової та презентаційної діяльності.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

 

З 08 липня 2013 року по 15 серпня 2013 року

6. Метод одержання результатів відстеження

 

         Моніторинг показників ефективності регуляторного акту.

 

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності

Протягом періоду від прийняття регуляторного акту заяви та звернення від суб’єктів господарювання щодо проведення виставок та ярмарок на території міста були відсутні.

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

-встановлення порядку проведення виставково-ярмаркових заходів відповідно до вимог чинного законодавства;

-  надання можливості широкому колу виробників та споживачів вступати в безпосередні комерційні контакти, сприяючи регулюванню попиту та пропозиції.

Т.в.о.начальника відділу економіки                                             А.Дмитрук