Документ від 23.07.2013 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23.07.2013 м.Кузнецовськ
 
Відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 28.07.2011 №157 „Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

1. Загальна інформація про регуляторний акт

 

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 28.07.2011 №157 „Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

2. Інформація про виконавця заходів з відстеження результативності

 

Відділ економіки виконавчого комітету

3.   Інформація про тип відстеження
       Повторне

 

4. Цілі прийняття регуляторного акта

 

        Надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності (перевізникам) при встановленні тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування; захист прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження необгрунтованого підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду якості транспортних послуг; захист прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, у т.ч. у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на величину тарифів); забезпечення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту загального користування.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

 

З 09.07. 2012 року по 23 .07. 2013 року

6. Методи одержання результатів відстеження

 

Статистичні.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних

 

         Даний регуляторний акт визначає чітку процедуру подання до виконавчого комітету розрахунків економічно-обгрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів та встановлення конкретних строків розгляду матеріалів та підготовки проектів рішень про встановлення тарифів на ці послуги.

Розрахунки тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування були надані перевізниками     Лишканцем С.І. та ТзДВ «Кузнецовське АТП-15637».

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Подальша дія регуляторного акта надасть можливість чіткого врегулювання прав та обов’язків перевізників, споживачів послуг.

Перевізники також мають всі необхідні ресурси для впровадження вимог Порядку (договори про організацію перевезень, паспорта маршрутів, можливість користуватися комп’ютерною технікою та мережею Інтернет).

 

Начальник відділу економіки                                                       В.Грушевський