Документ № 114 від 11.04.2011 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.04.2011 м.Кузнецовськ №114
 
Звіт про відстеження результативності рішення Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 №114 «Про затвердження Порядку відрахування до бюджету м. Кузнецовськ частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»
  1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 №114 «Про затвердження  Порядку відрахування до бюджету м. Кузнецовськ частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Фінансове управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань  міста  Кузнецовськ та приведення у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України  локальних  нормативних  актів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.04.2013 року по 22.04.2013 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Аналіз фінансових показників господарської діяльності підприємств комунальної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності акта використовувалися дані фінансової звітності та звітів про виконання фінансових планів підприємств комунальної власності.

В ході відстеження результативності акта були проведені обробка та аналіз фінансової звітності підприємств комунальної власності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є кількісні ( кількість комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань) та якісні (обсяг надходжень до міського бюджету) показники.

Кузнецовська міська рада є засновником таких підприємств:

-         Кузнецовське міське комунальне підприємство;

-         комунальне підприємство  «Агентство нерухомості «Перспектива»;

-         комунальне підприємство «АрхПроект»;

-         комунальне підприємство «Міські електричні мережі»;

-         комунальне підприємство «Кузнецовське міське бюро технічної інвентаризації»;

-         Прес-центр Кузнецовської міської ради.

Показники результативності

Базове відстеження

2011 рік

Повторне відстеження 2012 рік
Кількість комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань

6

6

Обсяг надходжень   до бюджету міста частини чистого прибутку(доходу) комунальних (унітарних) підприємств, тис. грн.,

в тому числі від:

-   КП  «АрхПроект»

-       КП «Кузнецовське міське бюро технічної інвентаризації»

-       КП «Міські електричні мережі»

78,4

0,2

0,1

78,1

83,5

-

7,1

76,4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення визначених цілей

Результатом прийняття рішення є встановлення порядку та нормативу відрахування до бюджету м. Кузнецовськ частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є зміцнення доходної частини бюджету на виконання власних повноважень.

Заступник начальника

фінансового управління                                        В. Тацюк