Документ від 04.04.2013 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04.04.2013 м.Кузнецовськ
 
Відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 29.04.2011 №121 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”

1.Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення  міської ради  від 29.04.2011 №121 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”

2. Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Інформація про  тип  відстеження

         Повторне

4. Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

         Рішення міської ради від 29.04.2011 №121 ” Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”   розроблено з метою  чіткого встановленого порядку та умов надання і скасування дозволів на розміщення ОЗР, визначено видачу та  погодження дозволів з відповідними установами та організаціями міста Кузнецовськ.

Прийняття рішення забезпечило надання більш якісних та розширених послуг, для розповсюдження ОЗР.

5.  Методи одержання результатів відстеження

Обробка та аналіз інформації, аналіз діючого законодавства в сфері розміщення зовнішньої реклами.

6.Інформація  про заходи, які були  виконані з відстеження  результативності, а  також способи одержання даних

Проведено аналіз  по  опитуванню  розповсюджувачів  зовнішньої   реклами  та  жителів  міста.    

7. Кількісні та якісні значення  показників  результативності

         Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

         - кількісні  показники - це  кількість розповсюджувачів  об’єктів зовнішньої реклами, які розмістили рекламу, згідно заключних договорів на право тимчасового користування місцем, у подальшому, кількість яких збільшилася на 3 договори ;

         - якісні  показники - надійшло до міського бюджету від плати за користування місцем для розміщення зовнішньої реклами 36682 грн. ;

         - забезпечено безпеку для життя та здоров’я людей.

        

8.Оцінка результатів   реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

         Прийняття рішення міської ради забезпечило виконання вимог законодавства, а також забезпечило безпечну експлуатацію спеціальних конструкцій.

         Результатом прийнятого рішення є встановлений чіткий  порядок видачі дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. За час відстеження збільшилося надходження та своєчасні сплати на право тимчасового користування місцем для розміщення об’єкта зовнішньої реклами.

9. Висновки  та  рекомендації

           Повторне відстеження результативності регуляторного акту свідчить про те, що  прийняття вищезазначеного рішення Кузнецовської міської ради  досягнуло доступність усіх зацікавлених осіб у розміщенні ОЗР.

         Знизило безпечність розташування та експлуатації спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами.

 

 

        Начальник відділу комунальної власності                             І.Савченко