Документ від 27.05.2011 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА    Проект

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27.05.2011 м.Кузнецовськ
 
Відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 29.04.2011 №121 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”

1.Загальна  інформація  про  регуляторний  акт

         Рішення  міської ради  від 29.04.2011 №121 „Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”

2.Інформація  про  виконавця  заходів  з  відстеження  результативності

         Відділ  комунальної  власності  міськвиконкому

3.Інформація про  тип  відстеження

         Базове

4.Цілі  регуляторного акту, що  були  визначені  на  момент  його  прийняття

         Рішення міської ради від 29.04.2011 №121 ” Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кузнецовськ”   розроблено з метою  чіткого встановленого порядку та умов надання і скасування дозволів на розміщення ОЗР, визначено видачу та  погодження дозволів з відповідними установами та організаціями міста Кузнецовськ.

5.  Методи одержання результатів відстеження

Обробка та аналіз інформації, аналіз діючого законодавства в сфері розміщення зовнішньої реклами.

6.Інформація  про заходи, які були  виконані з відстеження  результативності, а  також способи одержання даних

Аналіз  по  опитуванню  розповсюджувачів  зовнішньої   реклами  та  жителів  міста.

7. Кількісні та якісні значення  показників  результативності

         Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

         - кількісні  показники - це  кількість розповсюджувачів  об”єктів зовнішньої реклами, які зможуть розміщувати рекламу, згідно заключних договорів на право тимчасового користування місцем, у подальшому, кількість яких збільшиться ;

         - якісні  показники - це  обсяг надходжень до міського бюджету від плати за користування місцем для розміщення зовнішньої реклами, які надалі також будуть   збільшуватися.

        

8.Оцінка результатів   реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей.

         Результатом прийняття рішення є встановлення чіткого  порядку видачі дозволів на розміщення об”єктів зовнішньої реклами,  та збільшення дохідної частини міського  бюджету від плати за користування місцями.

        

        

Висновки  та  рекомендації

Базове відстеження результативності регуляторного акту свідчить про те, що з прийняттям вищезазначеного рішення Кузнецовської міської ради  досягнуто доступність усіх зацікавлених осіб у розміщенні ОЗР.

 

 

Начальник   ВКВ міськвиконкому                              І. Савченко