Документ № 134 від 06.06.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно рішення міської ради від 03.04.2020 №1702 втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06.06.2016 №134
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 03.03.2016 №30 «Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями»

У зв’язку із введенням у дію Закону України «Про публічні закупівлі», із врахуванням листа Рівненської обласної держадміністрації від 09.03.2016 №вих-1462/0/01-24/16 щодо необхідності приведення власних нормативно-правових актів стосовно закупівель товарів, робіт і послуг у відповідність із зазначеним законом та Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кузнецовської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести до рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 03.03.2016 №30 «Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установами, організаціями» такі зміни:

1.1. У підпункті 2.1 пункту 2 та пункті 3 рішення слова «Закону України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Закону України «Про публічні закупівлі»;

1.2. Додаток до рішення викласти в новій редакції (додається).

2. Дане рішення вступає в дію з 01 серпня 2016 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Грушевського.

Міський голова                                                                           С.АнощенкоВкладення: