Документ № 318 від 07.09.2016 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

07.09.2016 №318
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2011 року №228 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна»

 Керуючись  Законом України  «Про оренду державного та комунального майна»,   ст. 25   та ч.5 ст.60  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести  до додатку 1 рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №228 „Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна”, такі зміни:

1.1. Пункт 2.16   після слів «…який є підставою для укладення договору оренди комунального майна» доповнити  словами:  «…а також   продовження  терміну дії договорів оренди комунального майна».  

 1.2. Пункт 3.2 викласти в такій  редакції: «Дані  про наявні вільні приміщення, які можуть буди передані в оренду, надаються орендодавцями (балансоутримувачами) до виконавчого комітету Кузнецовської міської ради»: 

1.3. Пункт  3.3  викласти в такій редакції: «На підставі отриманих даних від орендодавців (балансоутримувачів),  формуються переліки   вільного нерухомого майна, яке може бути передане в оренду.  Зазначений перелік оприлюднюється у  друкованих засобах масової інформації  та на офіційному веб-сайті   Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету .

У разі надходження двох різних пропозицій щодо використання (оренди) комунального майна, потенційними заявниками відбираються ті, у яких пропозиції по використанню  комунального майна є кращими (більший розмір орендної плати  та соціально культурного-значення)».

1.4 . Пункт 3.5  доповнити абзацом  4  такого змісту: „У передачі в оренду комунального майна, заявнику може бути відмовлено:

 -прийнято рішення  про приватизацію або передприватизаційну підготовку  об’єктів;

 -об’єкт включено до переліку, що потребує  залучення іноземних інвестицій;

- прийняття рішення про укладення договору оренди з бюджетною установою;

- майно необхідне для потреб власника.

1.5. Абзац  12  пункту  4.1  викласти в такій редакції:   «погодження договорів оренди міським головою».

1.6.   Пункт 4.5  доповнити абзацом 6 такого змісту: «Продовження  терміну дії договорів оренди комунального майна,  розглядаються на засіданні комісії з проведення конкурсу на право оренди  комунального майна - за три місяці до  моменту закінчення терміну дії договору, з прийняттям відповідного протокольного  рішення комісією,  які   оформляються  шляхом  укладення додаткових  угод до договорів оренди та погодження  їх міським головою».    

2. Внести  до додатку 2  рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №228 «Про затвердження Положення  про порядок передачі в оренду комунального майна» такі зміни:

2.1.  Пункт  4.4  викласти в такій редакції:  «Згода (дозвіл) орендарю  на здійснення  Поліпшень,  надається  відповідно до  Порядку надання орендарю згоди на здійснення  поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити  від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди.

2.2.  Пункт 10.4 доповнити абзацом 2 такого змісту: «Продовження  терміну дії договорів оренди комунального майна,  розглядаються на засіданні комісії з проведення конкурсу на право оренди  комунального майна   - за три місяці до  моменту закінчення терміну дії договору, з прийняттям відповідного протокольного  рішення комісією,  які   оформляються  шляхом  укладення додаткових  угод до договорів оренди та погодження  їх міським головою.  

2.3. У пункті 13 слова «Кузнецовський міський виконавчий комітет» замінити словами «Міський голова».

3. Контроль  за  виконанням даного рішення покласти  на  заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Грушевського. 

 

 Міський голова                                                          С. АнощенкоВкладення: