Документ від 26.10.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

27.10.2016


УКРАЇНА
26.10.2016
 
Відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 20.11.2014 року №1739 „Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди” зі змінами від 15.06.2016 №269

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення  міської ради  від 20.11.2014 року №1739 „Про  затвердження Порядку надання  орендарю згоди  на здійснення поліпшень  орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди” зі змінами від 15.06.2016 №269.

2. Назва виконавця  заходів  з  відстеження 

Відділ  комунальної  власності   виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Цілі прийняття  акта

Цілями запропонованого проекту рішення зі змінами, було дотримання принципів державної регуляторної політики з  визначенням Порядку надання  орендарю згоди  на здійснення поліпшень  орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди”.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів  з 18.12.2014  року (починаючи з виконання заходів з базового відстеження) .

5.  Тип  відстеження

Повторне

6. Методи одержання результатів  відстеження

Для  проведення відстеження результативності  регуляторного акта,  використовувався статистичний метод  одержання результатів відстеження, а також проводилося опитування орендарів комунального майна, які відповідно до умов укладених договорів оренди  мають бажання проводити   поліпшення орендованого комунального майна.

7. Дані  та  припущення, на  основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для періодичного відстеження,  використовувався статистичний метод одержання даних,  щодо  поліпшення орендованого комунального майна у відповідності  до  затвердженого Порядку .

 Для проведення   відстеження також проводилося опитування потенційних орендарів комунального майна щодо  доцільності   затвердженого Порядку . 

Здійснення  орендарями  поліпшень в орендованих приміщеннях  сприяє  збереженню об’єктів комунальної власності міста, покращення  естетичного стану  міста.

8. Кількісні та  якісні значення  показників результативності акта.

Для отримання кількісних та якісних показників результативності результативності  рішення Кузнецовської міської ради  від 20.11.2014 року №1739 „Про  затвердження Порядку надання  орендарю згоди  на здійснення поліпшень  орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди” зі змінами від 15.06.2016 №269, використано статистичні дані   після проведеного  базового відстеження, а також опитування потенційних орендарів комунального майна.

Відповідно до прийнятого Порядку, за період з базового відстеження , подано 1  заяву від орендаря комунального майна на проведення поліпшень .

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

Дія регуляторного  акта,  а саме прийняття Кузнецовською міською радою рішення  від 20.11.2014 року №1739   „ Про затвердження Порядку надання  орендарю згоди  на здійснення поліпшень  орендованого комунального майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за час його оренди” зі змінами від 15.06.2016 №269, досягає поставлені цілі, відповідно до якого  процедуру надання згоди на здійснення поліпшень орендованого комунального майна.

Міський голова                                                                                  С. Анощенко

Начальник   ВКВ                                                                              І. Савченко

 

                                                           Вкладення: