Документ від 19.04.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

19.04.2017


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
19.04.2017
 
Повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ» зі змінами внесеними рішенням від 28.04.2016 №247 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ»

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ»зі змінами внесеними рішенням від 28.04.2016 №247 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 №752 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м.Кузнецовськ»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

 - визначення методики розрахунку внесків замовників будівництва за одержаннявихідних даних на проектування будівельних робіт;

-  уповноваження   структурних   підрозділів   міської   ради   щодо   контролю   засвоєчасністю і повнотою надходжень та укладення договорів про пайову участьзамовників будівництва в соціально-економічному розвитку міста;

-  сприяння  швидким  темпам розвитку  інженерно-транспортної інфраструктуриміста;

-  забезпечення благоустрою міста на належному рівні;

- залучення інвесторів в економіку міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відповідно  до аналізу регуляторного впливу та ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження.

Обробка та аналіз інформації по деклараціям на початок виконання будівельних робіт, аналіз діючого законодавства у сфері  містобудування,  аналіз кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Відповідно до журналу реєстрації договорів пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

8. Кількісні та якісні показники результативності.

кількість заключних договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури -9;

розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта -  294069 грн.;

 кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованого акта -  всі    суб'єкти   господарювання,   які  відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та даного порядку  не входять до переліку замовників, які не залучаються до пайової участі;

9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

-  збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвиткуміста  для  проведення   фінансування  капітальних  вкладень   в  розвиток  міськоїінженерно-технічної інфраструктури;

- приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення.

 

Начальник відділу містобудування

та архітектури, головний архітектор                                    Н.Колесінська                                  Вкладення: