Документ від 28.12.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.12.2017


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
28.12.2017
 
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер.

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради 06.06.2016 №131 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Кузнецовськ».

2. Інформація про виконавця заходів з відстеження результативності.

Відділ економіки виконавчого комітету

3. Цілі прийняття регуляторного акта.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- забезпечення потреб мешканців та гостей міста в якісному та безпечному транспортному обслуговуванні;

- забезпечення необхідної кількості транспортних засобів для обслуговування пасажирів;

- перехід на комфортний вид маршрутних транспортних засобів;

- оновлення рухомого складу маршрутнних транспортних засобів;

- зменшення затримок та простоїв маршрутних транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста;

- зменшення кількості виникнення аварійних ситуацій за участю маршрутних транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста;

- підвищення рівня рентабельності міських пасажирських перевезень;

- розвиток конкуренції;

- обмеження монополізму на ринку перевезень пасажирів.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

з 06.12. 2016 року по 28.12.2017 року

5.   Інформація про тип відстеження.

Повторне

6. Методи одержання результатів відстеження.

Повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету проводилось за показниками, визначеними в аналізі регуляторного впливу, а саме:

- кількість підприємств (організацій), ФОП, які можуть надавати відповідні послуги і відповідають встановленим критеріям;

- наявність скарг на якість надання послуг підприємством (організацією), ФОП.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних.

Дані, які брались за основу для проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного акту, були отримані з офіційних джерел, від контролюючих і довідкових органів, що надають інформацію про послуги у даній сфері діяльності, ЗМІ, звернень пасажирів та Інтернету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Під час відстеження результативності регуляторного акту досліджувались та вивчались статистичні показники про кількість підприємств (організацій), ФОП, що можуть надавати відповідні послуги та відповідають встановленим критеріям. Порядок надання послуг по перевезенню пасажирів на маршрутах загального користування визначено ЗУ «Про автомобільний транспорт», постановами КМУ «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», інших нормативно-правових документів. Дані про роботу автопідприємств та автоперевізників, скарги на якість надання ними послуг, що надходили до відділу економіки, вивчались та аналізувались і будуть враховані під час проведення конкурсів по визначенню перевізників на міських автобусних маршрутах  загального користування.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Повторне відстеження результативності рішення дає змогу впорядкувати питання по нормативному регулюванню відносин між організатором і суб´єктом господарювання, поліпшення пасажирських перевезень, забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту, раціонального використання матеріальних ресурсів.

Повторне відстеження результативності рішення виконавчого комітету спрямоване на оцінку стану впровадження регуляторного акту та досягнення ним цілей, зазначених при його розробці.

 

Заступник начальника відділу економіки                                                       Р. ЛяскунВкладення: